Σε 15 ανέρχονται τα δημοτικά σχολεία της Ροδόπης – όλα στην Κομοτηνή – στα οποία θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

Το εν λόγω πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η σχετική υπουργική απόφαση, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προβλέπει την επέκταση του προγράμματος, σε σύγκριση με την προηγούμενη σχολική χρονιά (από 954 σχολεία πέρυσι, 1.227 φέτος).

Στον νομό Ροδόπης, τα σχολεία όπου θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα αυξήθηκαν από 11 σε 15 και είναι τα εξής:

 • 1ο Δ.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
 • 6ο Δ.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
 • 7ο Δ.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
 • 8ο Δ.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
 • 9ο Δ.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
 • 11ο Δ.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
 • 12ο Δ.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
 • 13ο Δ.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
 • Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ
 • Δ.Σ. ΚΟΣΜΙΟΥ
 • Δ.Σ. ΡΟΔΙΤΗ
 • 2ο ΜΚΟ Δ.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
 • 3ο ΜΚΟ Δ.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
 • 4ο ΜΚΟ Δ.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
 • ΜΚΟ Δ.Σ. ΜΑΣΤΑΝΛΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ