Επίσκεψη αντιπροσωπείας της Ιεροκοινοτικής Επιτροπής Αγίου Όρους, αρμόδιας για έργα ΕΣΠΑ, δέχθηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκης Βορίδης. Τα μέλη της Επιτροπής, Πατέρες Νικόδημος (Ι.Μ. Αγ. Λαύρας), Αντώνιος (Ι.Μ. Ιβήρων) και Νικόδημος (Ι.Μ. Αποστόλου Παύλου), καθώς και ο Διευθυντής–Επόπτης Συντονισμού Λειτουργίας των Οργανωτικών και Τεχνικών Δομών της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους, Δημήτριος Σαμαράς, επεσήμαναν στον κ. Βορίδη ζητήματα τα οποία απασχολούν τη Μοναστηριακή Κοινότητα, και κυρίως: την αγροτική παραγωγή, τα αλιευτικά καταφύγια, αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων του Αγίου Όρους τα οποία παράγονται και τυποποιούνται με μοναδικές τεχνικές από τα Βυζαντινά χρόνια από τους μοναχούς που διαβιούν στην Αθωνική Πολιτεία. Ο Υπουργός από την πλευρά του τόνισε ότι το Υπουργείο βρίσκεται αδιαλείπτως στο πλευρό της Ιεράς Κοινότητος, και ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προαχθεί η αγροτοδιατροφική αξία των μοναδικών αγιορείτικων προϊόντων.