Τοποθετήθηκαν σταθερά σφαιρικά εμπόδια και θα ακολουθήσουν βυθιζόμενοι στύλοι

Παρελθόν αποτελεί πια η είσοδος αυτοκινήτων στην κεντρική πλατεία της Κομοτηνής από την πλευρά του Σπαθιού και η στάση – και ενίοτε στάθμευση – στον χώρο δίπλα από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Σε εφαρμογή της 149/2017 απόφασης δημοτικού συμβουλίου, οι υπηρεσίες του Δήμου Κομοτηνής προχώρησαν στην τοποθέτηση σταθερών εμποδίων, σφαιρικού σχήματος, σε όλο το πλάτος της εισόδου στην πλατεία, προκειμένου να καθίσταται ανέφικτη η πρόσβαση από τα οχήματα.

Η παρέμβαση είναι προσωρινού χαρακτήρα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η μελέτη για την τοποθέτηση βυθιζόμενων στύλων που θα εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό.

Σημειώνεται ότι με βάση την απόφαση, που έχει λάβει το δημοτικό συμβούλιο, το μόνο σημείο της πλατείας, από όπου μπορούν να εισέλθουν αυτοκίνητα – κι αυτό μόνο κατά το ωράριο τροφοδοσίας: 7.00-10.00 π.μ.- είναι η δυτική είσοδος, απέναντι από το «βαρέλι του τροχονόμου». Αντίστοιχα, ως έξοδοι ορίζονται στην απόφαση η οδός Αγίου Γεωργίου και η οδός Συντ. Κρητών.