Εντάξιμη στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), κρίθηκε η Ναυταθλητική Ένωση Ροδόπης (Ν.Ε.ΡΟ.).
Η εξέλιξη είναι αποτέλεσμα της θετικής αξιολόγησης του σωματείου, καθώς πληροί τα αναγκαία αγωνιστικά και οικονομικά κριτήρια, συνεπεία της σοβαρής και υπεύθυνης δουλειάς που κάνουν οι άνθρωποί του παρά τις αντιξοότητες.
Στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της ΓΓΑ η Ναυταθλητική Ένωση Ροδόπης
Στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της ΓΓΑ η Ναυταθλητική Ένωση Ροδόπης
Στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της ΓΓΑ η Ναυταθλητική Ένωση Ροδόπης