Έκλεισαν οριστικά οι υποθέσεις EU Pilot 6056 /14 και EU Pilot 5712/2013, οι οποίες αφορούσαν ερωτήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.) για την υποβάθμιση της λίμνης Παμβώτιδας και της περιοχής Σχινιά αντίστοιχα.

Με σχετικές αποφάσεις τίθενται στο αρχείο σημαντικές εκκρεμότητες της Ελλάδας, γεγονός που αποδεικνύει την πολιτική βούληση του ΥΠΕΝ τόσο για την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, όσο και για την αποτελεσματική διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας.

Συγχρόνως, η επιλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απαλλάξει την Ελλάδα από τις συγκεκριμένες υποθέσεις, σηματοδοτεί τα γενναία και ουσιαστικά βήματα της κυβέρνησης για την προστασία της βιοποικιλότητας, καθώς αναγνωρίζεται η νέα ολοκληρωμένη στρατηγική προσέγγιση αειφορικής διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος στη χώρα μας.

Σχετικά με την EU Pilot 6056 /14 που αφορούσε την προστασία της Παμβώτιδας καθώς και το αν εξετάζεται η κατασκευή νέου στίβου θαλάσσιου σκι στην περιοχή, το ΥΠΕΝ απέστειλε σχετική επιστολή στην οποία ανέφερε ότι λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή, έχει συνταχθεί σχέδιο Π.Δ. για την προστασία της λίμνης, το οποίο βρίσκεται σε τελική επεξεργασία έπειτα από τη διαδικασία διαβούλευσης.
Επίσης, το ΥΠΕΝ ενημέρωσε ότι προκειμένου να μελετηθεί με ορθό διοικητικό και επιστημονικό τρόπο η διαχείριση και προστασία ενός τόσο σημαντικού οικοσυστήματος, η περιοχή της λίμνης Παμβώτιδας εντάχθηκε στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ (2014-2020), στο πρόγραμμα εκπόνησης Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, Σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων και Σχεδίων Διαχείρισης για όλες τις περιοχές του δικτύου Natura 2000. Μετά από την εν λόγω επιστολή, η συγκεκριμένη υπόθεση EU PILOT έκλεισε.

Μαζί με την υπόθεση της λίμνης Παμβώτιδας έκλεισε και η υπόθεση του Σχινιά λόγω του γεγονότος ότι το 2018 ολοκληρώθηκε η κατεδάφιση των καταστημάτων εστίασης (ταβερνών) που υπήρχαν εντός της προστατευόμενης περιοχής του Σχινιά.

Tα τρία τελευταία χρόνια το ΥΠΕΝ έχει κλείσει πολλές εκκρεμείς υποθέσεις EU-PILOT κατά της χώρας μας, με αποτέλεσμα η Ελλάδα σήμερα να έχει περιορίσει ή εξαλείψει την καταβολή προστίμων πολλών εκατομμυρίων ευρώ για τη μη συμμόρφωσή της στην ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία και την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.