Με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών στη συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022, καθόρισε τους όρους της δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την εκμίσθωση και αξιοποίηση του Κατασκηνωτικού Κέντρου Μαρώνειας (“Πέτρινες Κατασκηνώσεις Μαρώνειας”.

Η δημόσια ανοιχτή διαδικασία θα διενεργηθεί την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 στο δημοτικό κατάστημα Ξυλαγανής ενώπιον αρμόδιας επιτροπής του Δήμου, και η μίσθωση του ακινήτου ορίστηκε για δώδεκα έτη με δυνατότητα να παραταθεί κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών για μία επιπλέον τριετία.

Η διακήρυξη είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών και στον πίνακα ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων Σαπών και Ξυλαγανής, ενώ αντίγραφό της οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την αρμόδια υπάλληλο κ. Μ. Μηλτσακάκη (25333-50007), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Με την εκμίσθωση του Κατασκηνωτικού Κέντρου ενισχύεται ο κατασκηνωτικός θεσμός ως τουριστικός πόλος της περιοχής και παράλληλα, με τη λειτουργία κυλικείου και εστιατορίου, δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησής του ως χώρου πραγματοποίησης πολιτιστικών, κοινωνικών και αθλητικών εκδηλώσεων, ημερήσιων εκδρομών, κ.ά.

Στους όρους της μίσθωσης συμπεριλαμβάνεται και η υποχρέωση φιλοξενίας ετησίως δωρεάν 12 παιδιών, με προτεραιότητα αυτών της κοινότητας Μαρώνειας.