Λόγω της επίσημης αργίας των Χριστουγέννων την Τρίτη 25 Δεκεμβρίου 2018, και της Πρωτοχρονιάς την Τρίτη 1 Ιανουαρίου 2019, η λειτουργία της λαϊκής αγοράς της Τοπικής Κοινότητας Αιγείρου, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2018 και τη Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018 αντίστοιχα.

Η απόφαση υπαγορεύεται από τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1 του Ν. 4497/2017, του Κανονισμού Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κομοτηνής και του υπ’ αριθμ. 9/2018 Πρακτικού της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.