Ένα σημαντικό βήμα για την εμπέδωση της ενδοδημοτικής ισορροπίας στο Δήμο Μαρωνείας-Σαπών, η οποία αποτέλεσε προεκλογική δέσμευση του Δημάρχου Ντίνου Χαριτόπουλου, ήταν η συνάντηση που πραγματοποίησαν ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι με τους Προέδρους όλων των  Κοινοτήτων του Δήμου.

Στη διάρκειά της υιοθετήθηκαν αρχές και πρακτικές που κατοχυρώνουν την απρόσκοπτη λειτουργία και τη σπουδαία αποστολή των Κοινοτήτων, και ενισχύουν τη συμμετοχικότητα και την τοπική δημοκρατία, στο πλαίσιο της συνολικής λειτουργίας του Δήμου.

Μεταξύ άλλων αποφασίστηκε η παροχή γραμματειακής υποστήριξης των Κοινοτήτων για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους, η ισότιμη συμμετοχή τους στα δρώμενα του Δήμου, η παρουσία ανταποκριτών του ΟΓΑ, η μεταβίβαση δικαιωμάτων στους προέδρους όπως της υπογραφής, κ.ά.