Στην Κομοτηνή, με την οργανωτική υποστήριξη της Δ.Ε.Υ.Α., θα φιλοξενηθεί η 6η περιφερειακή συνάντηση των Δ.Ε.Υ.Α. της ΑΜ-Θ, με τη συμμετοχή των γενικών διευθυντών καθώς και τεχνικών και οικονομικών στελεχών των επιχειρήσεων.

Η θεματολογία θα επικεντρωθεί στη συγκριτική αξιολόγηση των Δ.Ε.Υ.Α. με βάση το πληροφοριακό σύστημα για την ποιότητα του νερού, στη συγκριτική αξιολόγηση των Δ.Ε.Υ.Α. που έχει αναπτύξει η πανελλήνια Ένωση των 120 Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), καθώς και στο νέο θεσμικό πλαίσιο για τις ενεργειακές κοινότητες και τις προοπτικές που δίνει στις Δ.Ε.Υ.Α. για μείωση του ενεργειακού τους κόστους. Παράλληλα θα συζητηθούν και επίκαιρα θέματα που απασχολούν τις Δ.Ε.Υ.Α.

Τη συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Πολυλειτουργικό Κέντρο του Δήμου Κομοτηνής την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου και ώρα 10:30, θα συντονίσει ο πρόεδρος της Ε.Δ.Ε.Υ.Α., δήμαρχος Ρεθύμνου, Γιώργος Μαρινάκης.