Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής Κώστα Τασούλα, ο Βουλευτής Ροδόπης Ευριπίδης Στυλιανίδης, σύμφωνα με το άρθρο 43 Α’ του Κανονισμού της Βουλής, θα συμμετέχει στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή παρακολούθησης των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Επίσης, με απόφαση της Επικεφαλής της Ελληνικής Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας του Συμβουλίου της Ευρώπης, Βουλευτού Χανίων, Ντόρας Μπακογιάννη, o Βουλευτής Ροδόπης θα συμμετέχει στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης καλύπτοντας τη θέση του Ευάγγελου Βενιζέλου, καθώς και στην Επιτροπή Πολιτισμού.