Στην εκδήλωση «Χρυσωρυχεία:ανάπτυξη ή καταστροφή», που πραγματοποιήθηκε στη Μαρώνεια, συμμετείχε η επικεφαλής της “Πολη-τικής ανατροπής” Ελένη Λαφτσή.

Η κ. Λαφτσή εξήρε την ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη όπως τη χαρακτήρισε, παρουσίαση των επιπτώσεων μιας ενδεχόμενης εξορυκτικής δραστηριότητας στην περιοχή, του αν.καθηγητή του ΑΠΘ Δ. Σεργκενλίδη, τονίζοντας πως η διαφύλαξη του περιβάλλοντος, η διασφάλιση της δημόσιας υγείας και η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής προς όφελος των κατοίκων και των μελλοντικών γενιών, δεν συμβαδίζει με οποιαδήποτε εξορυκτική δραστηριότητα.

Στο δικό μας σχέδιο για την ανάπτυξη του δήμου και ευρύτερα της περιοχής, πρόσθεσε, τέτοιες δραστηριότητες όχι μόνο δεν είναι συμβατές,αλλά το υπονομεύουν.

Καταλήγοντας επισήμανε πως θεώρησε χρέος της να παρευρεθεί, γιατί όπως είπε πιστεύει ότι οι επιπτώσεις μιας καταστροφής δεν γνωρίζουν γεωγραφικά όρια.