Το αίτημά τους για διαμόρφωση του τουρκόγλωσσου προγράμματος μαθημάτων όπως σε όλα τα μειονοτικά σχολεία, απέστειλαν και στην εισαγγελέα πρωτοδικών Ροδόπης Κωνσταντίνα Μελισσάρη, οι μαθητές του ιεροσπουδαστηρίου Χαϊριγιέ Κομοτηνής που συνεχίζουν την κατάληψη του σχολείου τους από τα μέσα Δεκεμβρίου.

Κατόπιν τούτου και προς διακρίβωση του θέματος, η κ. Μελισσάρη κάλεσε σε συνάντηση αντιπροσωπεία του 15μελούς του σχολείου, επισημαίνοντας ωστόσο, αφενός οτι η εισαγγελία είναι αναρμόδια – καθώς πρόκειται για αμιγώς ακαδημαϊκό ζήτημα που εμπίπτει στις αρμοδιότητες του υπουργείου παιδείας – και αφετέρου οτι μολονότι ο νόμος περί των καταλήψεων έχει καταργηθεί από το 2016, εντούτοις συνεχίζουν να τελούν εν ισχύι οι διατάξεις του κοινού ποινικού δικαίου και ειδικότερα εκείνες περί συμπεριφορών που δύνανται να στοιχειοθετούν διατάραξη οικιακής ειρήνης (άρθρο 334 παρ. 3 Ποινικού Κώδικα), παράνομη βία (άρθρο 330 Ποινικού Κώδικα), και διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας-αντικειμένου που χρησιμεύει για κοινό όφελος (άρθρο 382 παρ.2 περ. α Ποινικού Κώδικα).

Η εισαγγελέας, που επρόκειτο να συναντήσει και τη διεύθυνση του σχολείου, εξέφρασε την άποψη πως υπάρχουν και άλλοι τρόποι διεκδίκησης αιτημάτων.