Στη Βουλή από τον Ιλχάν Αχμέτ, αιτήματα εργαζομένων για παράταση της απασχόλησής τους

Σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
ΙΛΧΑΝ ΒΟΥΛΗ 4

Τέσσερις αναφορές, που αφορούν το περιβάλλον και τους εργαζομένους της Ροδόπης, κατατέθηκαν στη Βουλή από τον βουλευτή Ροδόπης του Κινήματος Αλλαγής, Ιλχάν Αχμέτ.

Ειδικότερα, κατατέθηκε αναφορά-καταγγελία προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δεκάδων κατοίκων του οικισμού Δύμης της Π.Ε. Ροδόπης, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τη λειτουργία λατομείου αδρανών υλικών δυναμικότητας μεγαλύτερης των 2.000 τόνων ανά ημέρα στην περιοχή τους, και που ευθύνεται σύμφωνα με τους ίδιους, για «ανυπόφορες καταστάσεις στην υγεία των κατοίκων», ενώ προκαλεί βλαβερές συνέπειες στην παραγωγή του κερασιών, καθώς ο συγκεκριμένος οικισμός είναι ένας από τους πυλώνες της κερασοπαραγωγής στο νομό Ροδόπης.

Επίσης, κατατέθηκαν τρεις διαδοχικές αναφορές προς τους Υπουργούς Εργασίας, Εσωτερικών, και Ενέργειας & Περιβάλλοντος, με τις οποίες ζητείται η ικανοποίηση αιτημάτων εκατοντάδων εργαζομένων της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, του Δήμου Κομοτηνής και της Δ/νσης Δασών ΑΜ-Θ, για την επέκταση του χρόνου παραμονής τους στην εργασία μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, διότι στις υπηρεσίες όπου απασχολούνται τους τελευταίους δώδεκα μήνες, η παρουσία τους κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία τους και τη συνέχιση παροχής άμεσων λύσεων και ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Παράλληλα, τίθεται εκ μέρους του βουλευτή Ροδόπης επιτακτικά το ζήτημα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας ΑΜ-Θ αλλά και του Δήμου Κομοτηνής που αντιμετωπίζει εδώ και αρκετά χρόνια μείζον θέμα με την στελέχωση των υπηρεσιών του και την έλλειψη μόνιμου προσωπικού.    
  • Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΩΣΤΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

“Κύριε Υπουργέ. Σας καταθέτω Αναφορά-Καταγγελία δεκάδων κατοίκων του οικισμού Δύμης της Π.Ε. Ροδόπης, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την λειτουργία λατομείου αδρανών υλικών δυναμικότητας μεγαλύτερης των 2.000 τόνων ανά ημέρα στην περιοχή τους που ευθύνεται, σύμφωνα με τους ίδιους, για «ανυπόφορες καταστάσεις στην υγεία των κατοίκων», ενώ προκαλεί βλαβερές συνέπειες στην παραγωγή του κερασιών καθώς ο συγκεκριμένος οικισμός είναι ένας από τους πυλώνες της κερασοπαραγωγής στο νομό Ροδόπης. Οι κάτοικοι ζητούν από τις αρμόδιες αρχές να κινητοποιηθούν έγκαιρα και να υποχρεώσουν την εν λόγω εταιρία να τοποθετήσει συστήματα εκτόξευσης νερού στον τροφοδότη των μηχανημάτων με κύριο στόχο την μείωση της εκπομπής της σκόνης, όπως και στην διενέργεια των ενδεδειγμένων ελέγχων για το αν πληρούνται οι όροι υπό τους οποίους εδόθη η άδεια λατομείου αδρανών υλικών. Επισυνάπτεται αυτούσιο το κείμενο των κατοίκων και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας και την εκδήλωση της πολιτικής σας ευαισθησίας για την διασφάλιση της αειφορίας και της περιβαλλοντικής ισορροπίας αλλά και της δημόσιας υγείας σε μια περιοχή που θεωρείται από τις πλέον παραγωγικές σε επίπεδο γεωργικών εκμεταλλεύσεων αλλά και με πλούσιο φυσικό κάλος στο νομό Ροδόπης. Ο αναφέρων βουλευτής, Ιλχάν Αχμέτ-Ροδόπης”.

  • Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΒΡΟΥΤΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜ-Θ

“Κύριε Υπουργέ. Οι ωφελούμενοι που τοποθετήθηκαν και απασχολούνται για χρονικό διάστημα 8 μηνών , ύστερα από τετράμηνη παράταση που δόθηκε σύμφωνα με την αριθμ ( αριθμ. 9.1765/20.03.2019 απόφαση, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 969 /Β΄/ 21/3/2019), σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε εκτέλεση της αριθμ 8/2018 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ και στο πλαίσιο της δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014-2020», που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο. Ζητούν με νομοθετική ρύθμιση να γίνει: α) νέα επέκταση του χρόνου απασχόλησής τους στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις (ΟΤΑ β΄ βαθμού), όπου ήδη απασχολούνται και έχει γίνει ήδη σε δήμους και υπηρεσίες Α υποδοχής ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών –Β΄ Κύκλος. β) επέκταση του χρόνου απασχόλησής τους για την κάλυψη επιτακτικών και επειγουσών αναγκών των ΟΤΑ Β΄ Βαθμού, λόγω σημαντικής έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, όπως ρυθμίστηκε για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού σε δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.).  γ) την εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την υλοποίηση των προτάσεων τους, είτε από εθνικούς είτε από ευρωπαϊκούς πόρους. Κύριε Υπουργέ. Με δεδομένο ότι η ΠΑΜ-Θ παρά την εκτεταμένη χωροθέτηση της και την ύπαρξη 5 Περιφερειακών Ενοτήτων κατορθώνει και λειτουργεί οριακά με μόλις χίλιους μόνιμους υπαλλήλους και ένεκα του γεγονότος ότι το τρέχον χρονικό διάστημα έχουν ενισχυθεί οι υπηρεσίες της από το πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα με 322 πρώην ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ τα δείγματα της απόδοσης των οποίων είναι απολύτως θετικά, ζητώ από μέρους να δείτε θετικά την προοπτική χρονικής επέκτασης των συμβάσεών τους καθώς και την υλοποίηση των προαναφερομένων στην αναφορά μου αιτημάτων τους. Ο αναφέρων βουλευτής, Ιλχάν Αχμέτ -Ροδόπης”.

  • Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΒΡΟΥΤΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

“Κύριε Υπουργέ. Οι ωφελούμενοι, οι οποίοι προσλήφθηκαν και τοποθετήθηκαν για διάστημα 8 μηνών σε υπηρεσίες του δήμου Κομοτηνής, σε εκτέλεση σε εκτέλεση της αριθμ 8/2018 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ και στο πλαίσιο της δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014-2020, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του Ν.4109/2013 (Α΄16), που εντάσσεται στο έργο ΕΣΠΑ 2014-2020» και σύμφωνα με την απόφαση Αρ. 93761 τροποποίηση της 87847/25.07.2018 των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Β΄ 3013) και στους οποίους δόθηκε παράταση 4ων επιπλέον μηνών, Ζητούν: 1. Την εκ νέου επέκταση του χρόνου απασχόλησής τους στον Δήμο Κομοτηνής, όπου απασχολούνται για χρονικό διάστημα 4ων έως 12 μηνών όπως αυτό έχει ρυθμιστεί με ΚΥΑ σε Δήμους και Υπηρεσίες Υποδοχής Ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών –Β΄ Κύκλος 2. Την εκ νέου επέκταση του χρόνου απασχόλησής τους για την κάλυψη επιτακτικών και επειγουσών αναγκών σε Δήμους, λόγω σημαντικής έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, όπως ρυθμίστηκε για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού σε δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) 3. Την επέκταση εκ νέου του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στους ΟΤΑ Α και Β Βαθμού στους οποίους απασχολούνται ως ωφελούμενοι και την εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την υλοποίηση των προτάσεων τους, είτε από εθνικούς είτε από ευρωπαϊκούς πόρους. Κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα ειδικά να επιστήσω την προσοχή σας στην υποστελέχωση που παρατηρείται στις υπηρεσίες του Δήμου Κομοτηνής. Ο Δήμος Κομοτηνής, ως ο κεντρικός Μητροπολιτικός Δήμος της Π.Ε. Ροδόπης, έδρας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης είναι σήμερα ίσως από τους πλέον υποστελεχωμένους Δήμους ανάλογης σημασίας και με βάση τα πληθυσμιακά κριτήρια σε όλη την Επικράτεια. Το μέγεθος του προβλήματος καθίσταται σαφέστερο όταν καλούμαστε να κάνουμε συγκρίσεις με γειτονικούς Δήμους με παρόμοια χαρακτηριστικά του Δήμου Κομοτηνής όπως είναι οι Δήμοι Ξάνθης και Αλεξανδρούπολης. Το γεγονός αυτό δεν μπορεί παρά να αντανακλάται στα προβλήματα που παρουσιάζονται στην εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά και την αδυναμία ενίοτε άσκησης των πολλαπλών και σύνθετων καθηκόντων των υπαλλήλων με τελικό αποδέκτη πάντοτε τον συναλλασσόμενο πολίτη. Υπό αυτή την έννοια ζητώ να δείτε με ξεχωριστό ενδιαφέρον την περίπτωση του Δήμου Κομοτηνής σε ό,τι αφορά την ικανοποίηση των αιτημάτων των ωφελούμενων οι οποίοι προσλήφθηκαν και τοποθετήθηκαν για διάστημα 8 μηνών σε υπηρεσίες του δήμου Κομοτηνής, σε εκτέλεση της αριθμ 8/2018 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ και στο πλαίσιο της δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ». Ο αναφέρων βουλευτής, Ιλχάν Αχμέτ-Ροδόπης”.

  • Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΩΣΤΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟ, ΚΑΙ ΕΡΤΓΑΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΒΡΟΥΤΣΗ, ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜ-Θ

“Κύριοι Υπουργοί. Σας διαβιβάζω επιστολές της τετραμελούς συντονιστικής επιτροπής κοινωφελούς εργασίας της Διεύθυνσης Δασών Ροδόπης καθώς και της αντίστοιχης επιτροπής για την Πυροπροστασία στις Δασικές Υπηρεσίες της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και παρακαλώ για τις ενέργειες σας προς ικανοποίηση των δίκαιων και εύλογων αιτημάτων τους που συμπυκνώνονται στην άμεση παράταση του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα μέσω του οποίου έχουν προσληφθεί το καλοκαίρι του 2018 και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα την μετατροπή της σύμβασης εργασίας τους σε αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ). Ο αναφέρων βουλευτής, Ιλχάν Αχμέτ-Ροδόπης”.

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood