Ανακοίνωση του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης:

Το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης ενημερώνει τα μέλη του ότι οι ετήσιες συνδρομές μελών του Επιμελητηρίου έως 31/12/2014, ήταν και είναι υποχρεωτικές σύμφωνα με τον Ν. 2081/92 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3419/2005 και τον Ν. 4314/2014 άρθρο 94.
Σε περίπτωση που υπάρχουν οφειλόμενες υποχρεωτικές επιμελητηριακές συνδρομές ετών  2010-2014 οι οποίες δεν θα έχουν ρυθμιστεί ή διακανονιστεί μέχρι 17/12/2019, τα ποσά αυτά θα βεβαιωθούν και θα αποσταλούν προς είσπραξη μέσω των ΔΟΥ, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
Παρακαλούμε τα μέλη του Επιμελητηρίου που έχουν οφειλόμενες υποχρεωτικές συνδρομές ετών 2010-2014 να σπεύσουν στην υπηρεσία του Επιμελητηρίου μέχρι 17/12/2019 για να εξοφλήσουν ή διακανονίσουν τις οφειλές τους. Οι οφειλόμενες συνδρομές – ανάλογα με το ύψος τους – μπορούν να εξοφληθούν μέχρι διάστημα 12 μηνών .
Για το ύψος τυχόν οφειλόμενων ληξιπρόθεσμων οφειλών ετών 2010-2014, μπορείτε να ενημερωθείτε και τηλεφωνικά από την υπηρεσία του Επιμελητηρίου στο τηλ. 2531022547.