«Στεγνώνει» η Ελλάδα – H Δοϊράνη έχασε το μισό νερό της!

Αποκαλυπτικά στοιχεία για την ξηρασία και τον αντίκτυπό της στη χώρα μας, δίνει στην εφημερίδα "Today Press", ο Kαθηγητής Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, και Διευθυντής Πανεπιστημιακής Έδρας της Unesco,  Δημήτρης Εμμανουλούδης. 
2_3-2

Στεγνώνουν οι υδροφόροι ορίζοντες. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι είμαστε ήδη, αν και άνοιξη, σε συνθήκες ξηρασίας. Η ξηρασία είναι ένας από τους εννέα σημαντικούς-πρωταρχικούς φυσικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει ο πλανήτης σύμφωνα με την κατάταξη του ΟΗΕ.

Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία του ίδιου Οργανισμού για την εικοσαετία 1998–2017, η ξηρασία είναι πιο δυσμενώς επιδραστική για τον άνθρωπο απ’ ότι οι δασικές πυρκαγιές σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η βασική αιτία της ξηρασίας είναι η έλλειψη των βροχοπτώσεων (ανομβρία). Το φαινόμενο χειροτερεύει όταν η έλλειψη βροχοπτώσεων συνοδεύεται και από σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες όπως είχαμε τον περασμένο Μάρτιο και Απρίλιο. Φτάνει, δε, σε δραματικά επίπεδα, όταν συνδυάζεται με καύσωνα, κάτι που συνέβη πέρυσι το καλοκαίρι.

Δυστυχώς τα σημάδια της τα έχει δώσει και φέτος από πολύ νωρίς, σημάδια που δεν μπορούν να αγνοηθούν, ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα, στης οποίας τις λίμνες, οι οποίες είναι αβαθείς σε σχέση με άλλες ελληνικές λίμνες λόγω της γεωμορφολογικής τους συγκρότησης και έχουν μέγιστο βάθος τέσσερα μέτρα και μέσο βάθος γύρω στα δύο μέτρα, παρατηρήθηκε εμφανής πτώση στάθμης.

Μάλιστα για τη Δοϊράνη η παρατηρηθείσα πτώση στάθμης, που ήταν πάνω από ένα μέτρο, σημαίνει ότι έχει χάσει το μισό νερό της!

Επίσης, από μετρήσεις μας σε βουνά της Ανατολικής Μακεδονίας – Παγγαίο και Φαλακρό – παρατηρήθηκε φέτος σημαντική απουσία χιονιού και διαπιστώθηκε μείωση του φετινού χιονοκαλύμματος κατά 40%–50% σε σχέση με το περσινό, γεγονός που σε συνδυασμό με την απουσία βροχοπτώσεων οδήγησε σε αντίστοιχη μείωση της ανοιξιάτικης παροχής ορισμένων ποταμών της περιοχής (π.χ. του Αγγίτη, παραπόταμου του Στρυμώνα), κατά 60%! 

«Στεγνώνει» η Ελλάδα - H Δοϊράνη έχασε το μισό νερό της!

Οι αρνητικές επιπτώσεις της ξηρασίας για τον άνθρωπο είναι πάρα πολλές και εξαιρετικά δυσμενείς.

Δεν υπάρχει κανείς άλλος χαρακτηρισμένος φυσικός κίνδυνος ο οποίος να έχει τόσο μεγάλο εύρος επιπτώσεων σε αριθμό:

α) Πολύ σημαντική αύξηση του κινδύνου δασικών πυρκαγιών, επειδή αυξάνεται η ευφλεκτότητα της βλάστησης (δένδρων αλλά και θάμνων, όπως και χορτολιβαδικών εκτάσεων). Ήδη τη στιγμή αυτή, παρ’ ότι βρισκόμαστε ακόμη στην άνοιξη, υπάρχουν ξερά χόρτα μέσα στις δασικές εκτάσεις. Η ξερή βλάστηση ως νεκρό υλικό που είναι, έχει μηδενική υγρασία, άρα έχει την ίδια υγρασία με ένα φύλλο χαρτί, δηλαδή ίδια υγρασία με ένα προσάναμμα…

β) Αρνητικές επιπτώσεις για τις γεωργικές καλλιέργειες όλων των ειδών (φυτά μεγάλης καλλιέργειας, οπωροφόρα δένδρα, λαχανικά, κ.λπ.), με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων για άνθρωπο και ζώα. Όμως, δυσμενείς επιπτώσεις υπάρχουν και για την ανάπτυξη της χλωρίδας γενικότερα όλων των ειδών (όχι μόνο των καλλιεργειών).

γ) Αρνητικές επιπτώσεις για τα ζώα, κυρίως για αυτά που ζουν σε δάση, αγρούς, κ.λπ. Οι επιπτώσεις από την ξηρασία σε αυτή την περίπτωση οδηγούν σε ασθένειες και σε μαζικούς θανάτους των ζώων.

δ) Αρνητικές επιπτώσεις για τον άνθρωπο. Εδώ η πρώτη, άμεση και βασικότερη, είναι η λειψυδρία, δηλαδή η έλλειψη επαρκών υδάτινων πόρων για τις κάθε είδους ανάγκες και χρήσεις του νερού για αυτόν. Βέβαια, είναι καλό να ξεκαθαριστεί ότι άλλο η λειψυδρία που οφείλεται σε ανομβρία, η οποία οδηγεί σε ξηρασία όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, και εντελώς διαφορετική είναι η λειψυδρία η οποία δεν σχετίζεται με ανεπάρκεια βροχοπτώσεων αλλά με υπεράντληση και κατασπατάληση των υδατικών πόρων. Κατά τα κοινώς λεγόμενα και σε απλή γλώσσα, στην πρώτη περίπτωση δεν έχουμε νερό γιατί δεν βρέχει, ενώ στη δεύτερη περίπτωση δεν έχουμε επάρκεια υδάτων όχι γιατί δεν έχουμε βροχές, αλλά γιατί καταναλώνουμε περισσότερο νερό από αυτό που έχουμε διαθέσιμο. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις όμως υπάρχει φτώχεια, όπως φτώχεια υπάρχει όταν δεν έχουμε εισοδήματα, ή έχουμε αλλά καταναλώνουμε περισσότερα από αυτά που διαθέτουμε. Το τελικό αποτέλεσμα και στους υδάτινους πόρους και στα χρήματα, είναι το ίδιο: ένδεια. Η ένδεια αυτή των υδάτινων πόρων έχει ως αποτέλεσμα μια σειρά από άμεσες αρνητικές επιδράσεις στον άνθρωπο οι οποίες σχετίζονται με την υγιεινή του και την ποιότητα ζωής του αλλά και με την οικονομική του ευημερία διότι επηρεάζονται αρνητικά μια σειρά από υπηρεσίες ή προϊόντα, όπως ο τουρισμός, η βιομηχανία, οι κατασκευές, κ.λπ. Πέρα όμως από τις άμεσες αρνητικές επιδράσεις, υπάρχουν και οι έμμεσες, και σε δεύτερο χρόνο επιπτώσεις, οι οποίες είναι επίσης πολύ σοβαρές. Δύο από τις σημαντικότερες, είναι η ερημοποίηση, δηλαδή η προοδευτική απώλεια της γονιμότητας του εδάφους, καθώς και οι μεταναστευτικές ροές. Η πρώτη έχει απ’ ευθείας σχέση με το στέγνωμα των υδροφορέων ή αλλιώς υδροφόρων οριζόντων. Όταν αυτός αδειάζει λόγω της ξηρασίας και γειτονεύει και με θαλάσσιο περιβάλλον, δίνει τη δυνατότητα να εισχωρήσει η θάλασσα υπογείως μέσα σε αυτόν γεμίζοντας το κενό που υπάρχει. Το υπερκείμενο έδαφος επηρεάζεται από το αλμυρό νερό που κατακλύζει τον υδροφορέα και χάνει σε μεγάλο βαθμό τη γονιμότητά του. Αυτή είναι με απλά λόγια η υφαλμύρωση των εδαφών που με τη σειρά της οδηγεί στο φαινόμενο της ερημοποίησης με τελική κατάληξη την αδυναμία ανάπτυξης κάθε είδους καλλιέργειας επ’ αυτών. Και εδώ δεν πρέπει να συγχέουμε αυτού του είδους την ερημοποίηση με την ερημοποίηση που είναι αποτέλεσμα της διάβρωσης από επιφανειακά νερά επικλινών εκτάσεων μέσω της οποίας τα εδάφη παρασέρνονται στη θάλασσα κι έτσι οι πλαγιές των βουνών που υφίστανται το φαινόμενο αυτό χάνουν τη γονιμότητά τους. Σε γενικές γραμμές το πρώτο είδος της ερημοποίησης εμφανίζεται σε πεδινές και παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ το δεύτερο σε επικλινείς περιοχές, λοφώδεις και ημιορεινές. Όσον αφορά τις μεταναστευτικές ροές και τη σχέση τους, εκτός από παράγοντες που σχετίζονται με πολέμους και γεωπολιτικά συμφέροντα, έχουν μεγάλη σχέση με την προσπάθεια πρόσβασης των λαών σε περισσότερους και καλύτερης ποιότητας υδάτινους πόρους, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Μετά τη σύντομη ανάλυση των αρνητικών επιδράσεων και των κινδύνων από την ξηρασία, γεννιούνται αναμφισβήτητα δύο ερωτήματα:

1) Η κατάσταση αυτή θα καλυτερέψει, θα μείνει ίδια ή θα χειροτερέψει; Δυστυχώς η απάντηση είναι ότι θα χειροτερέψει, και αυτό είναι ανεξάρτητο από την αδιαμφισβήτητη υπερθέρμανση του πλανήτη και τις επιπτώσεις της στο κλίμα. Η συνεχής αύξηση του πληθυσμού της γης αλλά και των αναγκών του που προκύπτουν από τον εκσυγχρονισμό των συνθηκών διαβίωσης, και των αντίστοιχων απαιτήσεων του ανθρώπου σε νερό, οδηγεί με απλά μαθηματικά στην ανωτέρω διαπίστωση τη στιγμή που τα ύδατα του πλανήτη σε συνολική ποσότητα παραμένουν τα ίδια από τη γέννησή του μέχρι σήμερα και απλώς αλλάζουν συνεχώς μορφές. Με άλλα λόγια, διαφορετικό είναι να το μοιράζονται ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι, όπως στο παρελθόν, διαφορετικό οκτώ δισεκατομμύρια, όπως συμβαίνει σήμερα, και διαφορετικό, π.χ. 10-15 δισεκατομμύρια στο μέλλον.

2) Μπορούμε να κάνουμε κάτι; Ναι, και είναι γνωστό τοις πάσι αυτό. Είναι το ίδιο με αυτό που κάνουμε όταν δεν έχουμε αρκετά χρήματα: οικονομία. Πώς; Με την αποθήκευση (αποταμίευσή του). Εμείς όμως, όχι μόνον δεν κάνουμε αποταμίευση, αλλά και το νερό που έχουμε, με όποιες συνθήκες το έχουμε, το κατασπαταλούμε. Οι πάσης φύσεως απώλειες των δικτύων, που φτάνουν το 40%–45% και ενίοτε το 55% του νερού που διανέμεται, μέχρι να φτάσει από το σημείο διανομής του στο σημείο κατανάλωσης, μιλάει από μόνο του. Βέβαια, αυτά θα πει κανείς είναι θέματα της Πολιτείας. Όμως δεν είναι μόνο θέματα της Πολιτείας. Είναι και δικό μας θέμα. Η απόκτηση από τους πολίτες κουλτούρας οικονομίας νερού, είναι κάτι πολύ σημαντικό, και δυστυχώς δεν έχει καλλιεργηθεί ακόμη σχεδόν καθόλου στη χώρα μας.

πηγή

 

 

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Ωδείο Μ. Συκάκη: Υψηλό επίπεδο σπουδών & Σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι
Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κομοτηνή

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

ΠΑΡΤΕ... ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Νέες γεύσεις, “αντικριστών” ψητών, σας περιμένουν στον “Μπουφέ του Σταθμού” στην Κομοτηνή
Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood