Την απόφαση της να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Μαρωνείας–Σαπών σταθερά δημοτικά τέλη για το 2021, υιοθέτησε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
Συγκεκριμένα αποφάσισε να προτείνει να μην πραγματοποιηθεί αύξηση στα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας–φωτισμού, στα τέλη ύδρευσης και στα λοιπά δημοτικά τέλη για το έτος 2021.
Μεταξύ των άλλων αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, περιλαμβάνονται και η έγκριση της παράτασης της προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στον Δήμο Κομοτηνής, τον Δήμο Αρριανών, τον Δήμο Ιάσμου και τον Δήμο Μαρωνείας–Σαπών, για την υλοποίηση των συνοδευτικών μέτρων του ΤΕΒΑ, καθώς και οι επιχορηγήσεις στους πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους και σωματεία του Δήμου.