Την άμεση κάλυψη όλων των οργανικών θέσεων στο Κατάστημα Κράτησης Κομοτηνής, εν όψει των επικείμενων προκηρύξεων, ζητά επιτακτικά το οικείο Σωματείο Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς, προειδοποιώντας εμφατικά πως:

“Η μη κάλυψη όλων των οργανικών μας θέσεων θα οξύνει ακόμα περισσότερο την ήδη κρίσιμη κατάσταση που βρισκόμαστε, θα «υπονομευθεί» περαιτέρω κάθε προσπάθεια που γίνεται υπό αντίξοες συνθήκες να σταθούμε όρθιοι και να επιτελέσουμε το έργο μας, ενώ η κατάσταση αυτή ίσως επιφέρει δραματικές επιπτώσεις στην ικανοποίηση του αισθήματος της ασφάλειας και της διαφύλαξης της έννομης τάξης”!

Οι αναγκαίες προσλήψεις ανέρχονται σε τουλάχιστον 22, όπως τονίζει το Σωματείο σε ανοιχτή επιστολή του προς τον αρμόδιο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, η οποία έχει ως εξής:

“Κύριε Υπουργέ. Γνωρίζετε ήδη πως με τον Ν. 2721/1999 συστήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία «Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης» (Υ.Ε.Φ.Κ.Κ.). Σκοπός και αποστολή της είναι η εξωτερική φρούρηση των Καταστημάτων Κράτησης, η φρούρηση νοσηλευομένων κρατουμένων, οι πάσης φύσεως μεταγωγές τους, ενώ από το 2017 η Εξωτερική Φρουρά έχει αναλάβει και την φύλαξη των κεντρικών πυλών (εξωτερικά θυρωρεία) των Σωφρονιστικών Καταστημάτων. Έκτοτε βέβαια, τα καθήκοντα των Εξωτερικών Φρουρών διευρύνθηκαν και οι αρμοδιότητές τους επεκτάθηκαν και σε νέα καθήκοντα, όπως αυτά της Ομάδας Αντιμετώπισης Έκνομων Ενεργειών (Ο.Α.Ε.Ε), με αποτέλεσμα σήμερα, υπαγόμενοι πλέον στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, να συνεχίζουμε να αποτελούμε ένα αξιόμαχο σύνολο, επιδεικνύοντας καθημερινώς το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και της εργασιακής μας υπευθυνότητας. Το τμήμα της εξωτερικής φρουράς Κομοτηνής λειτουργεί στα όρια της στοιχειώδους ασφάλειας, καταφεύγοντας στην υπερεργασία του προσωπικού και φτάνοντας τους συναδέλφους σε σωματική και ψυχολογική κατάπτωση. Το προσωπικό καταπονείται καθημερινά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, συσσωρεύοντας εκατοντάδων οφειλόμενων ωρών εργασίας, με την πολιτεία να είναι ανήμπορη να προγραμματίσει είτε την χορήγηση των οφειλόμενων ρεπό ανάπαυσης, είτε την αποπληρωμή τους σε χρήματα που θα έδινε μία βαθιά οικονομική ανάσα στους υπαλλήλους της υπηρεσίας μας (έγγραφο της Ομοσπονδίας μας με Αριθ. Πρωτ. 243 και από 06/10/2019). Το μεγαλύτερο ζήτημα αποτελεί ο μειωμένος αριθμός υπαλλήλων σε σχέση με τον όγκο των καθηκόντων που καλείται να ανταποκριθεί, καθώς και ο μεγάλος αριθμός κρατουμένων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Κατάστημα Κράτησης της Κομοτηνής. Με ένα τμήμα που ήταν σχεδιασμένο να στελεχωθεί από 90 υπαλλήλους για την κάλυψη των υπαρχουσών αναγκών το 2000, είκοσι (20) χρόνια μετά, αριθμεί μετά βίας 46 υπαλλήλους έχοντας διευρυμένο καθηκοντολόγιο, και γερασμένο προσωπικό. Αν προστεθούν και οι 4 υπάλληλοι που επρόκειτο να προσληφθούν από την προκήρυξη 6Κ/2018 που ακόμα δυστυχώς βρίσκεται εν εξελίξει (σημειώνεται ότι κανονικά οι συνάδελφοί μας θα έπρεπε ήδη να βρίσκονται στο Τμήμα Εξωτερικής Φρούρησης Κομοτηνής ως υπηρετούντες, μα δυστυχώς αυτό δεν κατέστη ακόμα δυνατό, λόγω της κωλυσιεργίας του Α.Σ.Ε.Π. αλλά και του τρόπου που επιλέχτηκε να γίνουν αυτές οι προσλήψεις, ευρισκόμενη ακόμα η διαδικασία στην εξέταση των ψυχοτεχνικών), υπολογίζουμε στην πρόσληψη 10 ακόμη υπαλλήλων για να φτάσουμε να καλύψουμε τις 60 οργανικές μας θέσεις. Εάν βέβαια συνυπολογιστούν οι ανάγκες που θα προκύψουν στην ενδεχόμενη ανάληψη των εξωτερικών θυρωρείων του Καταστήματός μας από την εξωτερική φρουρά, τότε ο αναγκαίος αριθμός υπαλλήλων αυξάνεται στις τουλάχιστον 22 νέες προσλήψεις. Κύριε Υπουργέ. Η μη κάλυψη όλων των οργανικών μας θέσεων, θα οξύνει ακόμα περισσότερο την ήδη κρίσιμη κατάσταση που βρισκόμαστε, θα «υπονομευθεί» περαιτέρω κάθε προσπάθεια που γίνεται υπό αντίξοες συνθήκες να σταθούμε όρθιοι και να επιτελέσουμε το έργο μας, ενώ η κατάσταση αυτή ίσως επιφέρει δραματικές επιπτώσεις στην ικανοποίηση του αισθήματος της ασφάλειας και της διαφύλαξης της έννομης τάξης. Τελούμε στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση”.