Στο ΚΑΑΥ Προσκυνητών, από την παραλία Αλκυώνας, θα μετεγκατασταθεί το σύστημα αυτόνομης εισόδου-εξόδου ΑμεΑ στη θάλασσα/Seatruck, του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών.

Η νέα τοποθεσία, σύμφωνα με το σωματείο ΑμεΑ Ροδόπης, επιτρέπει μεγαλύτερη απόδοση του συστήματος.

Για το θέμα, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Μαρωνείας-Σαπών Ντίνο Χαριτόπουλο, ο πρόεδρος του σωματείου ΑμεΑ Ροδόπης Τρύφωνας Καρούντζος, έχοντας εξασφαλίσει και τη θετική απόφαση των Ταξιαρχών της 29ης Μ/Π Ταξιαρχίας Πεζικού Λεωνίδα Γιοβάνη και της ΧΧΙ ΤΘΤ Ιωάννη Μπόγδου.

Το σημείο όπου θα τοποθετηθεί το Seateuck, θα διαμορφωθεί κατάλληλα από τον 21ο Λόχο Μηχανικού για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία, των ευπαθών ομάδων, ηλικιωμένων και όσων χρειάζονται τον μηχανισμό Seatrac.