Το Ύψωμα του Ληνού (αρχαίος Ληνός) στο Παπίκιο Όρος, και συγκεκριμένα η τοποθεσία “Ερημότοπος”, σε υψόμετρο 660 μέτρων, αποτέλεσε τον προορισμό της τελευταίας εξόρμησης της ερασιτεχνικής αθλητικής ομάδας “Παιζω-πορία”.
Ξεκινώντας από την πλατεία του χωριού σε υψόμετρο 140 μέτρων, η παρέα των 34 μικρών και μεγάλων ορειβατών κινήθηκε μέσα από δύσβατο λόγω πυκνής βλάστησης αρχαίο πέτρινο μονοπάτι 3,4 χιλιομέτρων, προς τα ερείπια του βυζαντινού μοναστηριού, στο οποίο έφτασε μετά από πορεία μιάμισης περίπου ώρας.
Ο ζεστός καιρός με τον ήλιο στην επιστροφή, και τα κούμαρα τη διαδρομής που όλοι γεύτηκαν, συνέβαλαν στην ευχαρίστηση της δραστηριότητας, ανανεώνοντας όλοι το ραντεβού τους για την επόμενη παιζω-πορική εξόρμηση.

Το Παπίκιο Όρος υπήρξε από τα σημαντικότερα μοναστικά κέντρα του Βυζαντίου.

Μεγάλος αριθμός βυζαντινών ναών και άλλων κτισμάτων εντοπίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή (Πολύανθο, Ληνό, Μίσχο, Ασώματο και Θάμνα), και επιβεβαιώνουν την ορθότητα της ταύτισης της περιοχής με το Παπίκιο των βυζαντινών πηγών. Οι γραπτές βυζαντινές πηγές για το Παπίκιο ενισχύονται και από τα αρχαιολογικά δεδομένα. Συγκεκριμένα αποκαλύφθηκαν με ανασκαφικές έρευνες τα ερείπια τριών θολοσκέπαστων ναών, σε σχήμα ελευθέρου σταυρού, του 11ου-12ου αι. και δύο εκτεταμένα μοναστηριακά συγκροτήματα της ίδιας εποχής πλησίον των οικισμών Σώστη και Ληνού. Βρέθηκαν επίσης ενδιαφέροντα σπαράγματα από τον τοιχογραφικό διάκοσμο, ενώ έχει διασωθεί το μεγαλύτερο τμήμα του πολύχρωμου μαρμαροθετημένου δαπέδου στο συγκρότημα του Ληνού.