Το Δημόσιο ΙΕΚ Κομοτηνής, αναβαθμίζοντας συνεχώς την ποιότητα της επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχει, συνεργάστηκε το έτος κατάρτισης 2018-2019 με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συλλόγου Λογιστών Ροδόπης και με Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Νέων Τεχνολογιών, για την υλοποίηση των μαθημάτων «Πρακτική Εφαρμογή στην ειδικότητα» και «Πρακτική Άσκηση» του Προγράμματος Σπουδών των ειδικοτήτων «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας» και «Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών».

Στις επιχειρήσεις τοποθετήθηκε μικρή ομάδα καταρτιζομένων (ένα-δύο άτομα) αντίστοιχης ειδικότητας, για τρεις ώρες εξάσκησης, μία-δύο μέρες την εβδομάδα, με σκοπό να κατανοήσουν καλύτερα όλες τις έννοιες που διδάσκονται κατά τη διάρκεια της θεωρητικής και πρακτικής τους κατάρτισης, και να εξοικειωθούν με το εργασιακό περιβάλλον στο οποίο μελλοντικά θα εργαστούν.

Η Διεύθυνση του σχολείου ευχαριστεί θερμά τον Πρόεδρο κ. Θεόδωρο Σαββάκη και τα μέλη του Συλλόγου Λογιστών Ροδόπης, καθώς και τους Υπεύθυνους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Νέων Τεχνολογιών, για την άψογη συνεργασία και την υποστήριξή τους.

Τα Λογιστικά Γραφεία με τα οποία συνεργάστηκε το Δημόσιο ΙΕΚ Κομοτηνής, είναι τα παρακάτω:

ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΤΑΡΝΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΜΠΛΟΥΧΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΤΣΑΤΣΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΟΥΣΤΑΦΑ Μ. ΜΟΥΣΤΑΦΑ, ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΚΑΤΡΑΝΤΖΗ, ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΑΖΗΦ ΕΡΧΑΝ, ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΠΑΡΗΣ, ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ.

Οι Επιχειρήσεις Πληροφορικής-Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με τις οποίες συνεργάστηκε το Δημόσιο ΙΕΚ Κομοτηνής, είναι οι παρακάτω:

PC100 (Κηπουρός Πέτρος Ε.), OPTIMUM-ΜΠΑΜΠΑΘΑΝΑΣΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. PC, CONTROL (Μοσχίδης Απόστολος Ι.).