2010-2014:

  • 1 εκατομμύριο άνεργοι.
  • 300.000 λουκέτα.
  • Έλληνες σε απόγνωση.

Σήμερα οι ένοχοι αυτής της τραγωδίας τάζουν “ανάπτυξη και καλές δουλειές”.

Τους πιστεύεις;

Στις 7 Ιουλίου αποφασίζουμε για τη ζωή μας!