Ο Στικταετός (Clanga Clanga) είναι μεγάλος και σκουρόχρωμος αετός ο οποίος επισκέπτεται τον χειμώνα τη χώρα μας και διαχειμάζει στους μεγάλους υγρότοπους της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας.

Το Δέλτα του Έβρου και οι γειτονικοί λόφοι αποτελούν τον σημαντικότερο τόπο διαχείμασής του.

Η μέγιστη καταγραφή που έχει γίνει σε ελληνικό επίπεδο, είναι 47 πουλιά το 2008, σε κούρνια στο Δέλτα Έβρου.

Στις πρόσφατες καταμετρήσεις του Φορέα Διαχείρισης του Δέλτα Έβρου, μετρήθηκαν 43 πουλιά, αριθμός που αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη συγκέντρωση Στικταετών που έχει καταγραφεί στον ελληνικό χώρο.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο πληθυσμός του είδους έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να κατατάσσεται στην κατηγορία «Κινδυνεύον».