ΠΟΣΕΑ 1Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ) είναι η αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών της χώρας.

Ιδρύθηκε το 1987, εκπρόσωπός της είναι Τακτικό Μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας όπως ορίζει ο Νόμος 3402/2005, ενώ εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Παγκόσμια Οργάνωση Οργανισμών Εθελοντικής Αιμοδοσίας (FIODS).

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΟΚ 2Κατέχει δύο πιστοποιητικά: ένα για τη Διασφάλιση Ποιότητας, το Διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο ISO 9001:2008, και ένα που αφορά την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και βασίζεται στις Αρχές του προτύπου SA 8000:2008.

Η ΠΟΣΕΑ αριθμεί σήμερα ογδόντα έναν Συλλόγους Εθελοντών Αιμοδοτών, οι οποίοι υπό την καθοδήγησή της και την οργανωμένη δομή τους συγκεντρώνουν περίπου 40.000 μονάδες εθελοντικού αίματος σε όλη τη χώρα, χωρίς κανενός είδους ανταποδοτικότητα.

Με ανοιχτή επιστολή της, ενημερώνει ότι για την αντιμετώπιση των δαπανών που δημιουργούνται για την εύρυθμη λειτουργία της και τον συντονισμό των δράσεων των Συλλόγων, απαιτούνται σημαντικοί πόροι, όπως για παράδειγμα η μεγαλύτερη ετήσια δράση της Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας που διαρκεί δύο μήνες κάθε χρόνο σε όλη τη χώρα.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΟΚ 1Δυστυχώς όμως εδώ και επτά χρόνια λείπουν οι πόροι λόγω της οικονομικής και πολύπλευρης κρίσης που μαστίζει τη χώρα. Γι’ αυτόν τον λόγο η ΠΟΣΕΑ απευθύνεται στο ευρύ κοινό ευελπιστώντας στην στήριξη της προσπάθειάς της ώστε να καταστεί η Ελλάδα αυτάρκης από εθελοντικά προσφερόμενο αίμα τα επόμενα πέντε χρόνια.

Η προσφορά σήμερα των τακτικών εθελοντών αιμοδοτών φτάνει το 56% του συλλεγόμενου αίματος, ενώ το 44% καλύπτεται από το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον των ασθενών.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΟΚ 3Η οικονομική συμπαράσταση λοιπόν, φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, θα βοηθούσε την ΠΟΣΕΑ να συνεχίσει να παράσχει την απαραίτητη ενημέρωση για την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού.

Οι δράσεις της ΠΟΣΕΑ αναρτώνται στην ιστοσελίδα της www.posea.gr, οι δε χορηγοί και δωρητές που στηρίζουν το έργο της, προβάλλονται τόσο στην ιστοσελίδα (στον σύνδεσμο των χορηγών), όσο και στο Facebook (Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών-ΠΟΣΕΑ), αλλά και στην ηλεκτρονική εφημερίδα η οποία αποστέλλεται σε όλα τα μέλη και σε όλους τους φορείς της αιμοδοσίας της χώρας (Υπουργείο – Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας – Νοσοκομεία – Εταίρους και Κοινωνικούς Φορείς κ.ά.).

ΠΟΣΕΑ 2Κάθε βοήθεια και συνδρομή, έστω και τους ενός ευρώ είναι σημαντική!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

  • ΠΟΣΕΑ: 210 2430560, posea.gr@hotmail.com
  • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ: 25510-20478, 6973080111 (Τάσος Κοντακίδης).