ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ ΑΒ+ (θετικό) και ΑΒ- (αρνητικό).

Η ομάδα αυτή είναι σπάνια – κυρίως η αρνητική.

Κάποιοι αγωνιούν για τον άνθρωπό τους.

Κοινοποιείστε και ενημερώστε όποιον δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Η διαδικασία. Δίνουμε δείγμα στο κοντινό μας νοσοκομείο. Αν ταυτοποιηθεί να ταιριάζει, τότε χρειάζεται να πάμε δίπλα στον Ασθενή (στην Αλεξανδρούπολη). Συνήθως μας μεταφέρουν συγγενείς.

Ξαναθυμίζουμε ότι είναι σπάνια ομάδα και χρειάζονται πολλές κοινοποιήσεις, ηλεκτρονικές και μη.

Και φυσικά, όσοι έχουν τη ζητούμενη ομάδα και το γνωρίζουν, ΝΑ ΜΗΝ ΑΜΕΛΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥΣ!

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6973332501 και 6942603736.
Τηλέφωνο Τμήματος Αιμοδοσίας Νοσοκομείου Κομοτηνής: 2531351533.