ΧΕΙΡΟΥ

Εκτοπίσεις ιατρών με αδιαφανείς διαδικασίες, με συνέπεια την έτι περεταίρω αποδυνάμωση του ιατρικού προσωπικού των νοσοκομείων της Θράκης και δη του νοσοκομείου Έβρου, καταγγέλλει η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων και Κέντρων Υγεία Θράκης.

Μάλιστα, εμμέσως πλην σαφώς, αποδίδει τη συνειδητή ευθύνη για το γεγονός στο υπουργείο Υγείας, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει ότι εξ αιτίας της υποστελέχωσης, οι γιατροί αναγκαστικά εργάζονται στα όρια της εξουθένωσης, με ότι προδήλως μπορεί αυτό να συνεπάγεται για τον βαθμό της επάρκειας των παρεχομένων υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή της η ΕΙΝΟΚΥΘ, αναφέρει:

«Είναι πολλές πλέον οι κλινικές στα νοσοκομεία της Θράκης που καλούνται να λειτουργήσουν με δύο ή τρεις ιατρούς, καλύπτοντας τις υγειονομικές ανάγκες πληθυσμού 150.000 – 500.000 κατοίκων (νομοί – περιφέρεια), σε εικοσιτετράωρη βάση.

Οι θέσεις των ιατρών που αποχώρησαν από τα νοσοκομεία παραμένουν κενές ή καλύπτονται περιστασιακά από επικουρικούς ιατρούς.

Παράλληλα, την ώρα που όλο και περισσότεροι ασθενείς προστρέχουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, οι λειτουργοί υγείας συχνά εργάζονται στα όρια της εξουθένωσης.

Τα τεράστια κενά που έχουν δημιουργηθεί στο Ε.Σ.Υ. σε ιατρικό προσωπικό, το Υπουργείο Υγείας προσπαθεί συστηματικά να τα καλύψει με μετακινήσεις ιατρών από νοσοκομείο σε νοσοκομείο.

Μάταια· το αποτέλεσμα είναι συνήθως να μετακυλίονται οι ελλείψεις σε προσωπικό!

Οι μετακινήσεις αυτές συχνά λαμβάνουν τη μορφή εκτοπίσεων, καθώς πραγματοποιούνται παρά τη θέληση των ιατρών, παραβιάζοντας κατάφορα, συνταγματικά κατοχυρωμένα ανθρώπινα δικαιώματα.

Επιπλέον, το νομικό πλαίσιο της διαδικασίας μετακινήσεων, χαρακτηρίζεται από αδιαφάνεια, και παρά τη μεγάλη ένδεια ιατρικού προσωπικού των νοσοκομείων της περιφέρειας, επιτρέπει την περεταίρω αποδυνάμωσή τους με μετακινήσεις από την περιφέρεια προς το κέντρο!

Αυτή την απαράδεκτη κατάσταση βιώνει με τον πιο βάναυσο τρόπο το νοσοκομείο Έβρου, από το οποίο συστηματικά αποσπώνται γιατροί προς όλη την επικράτεια!

Είναι προφανές ότι με μετακινήσεις ιατρών από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, δεν πρόκειται καλυφθούν οι ανάγκες των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας ιδιαίτερα της περιοχής μας.

Η μόνη λύση που υπάρχει στο πρόβλημα των ελλείψεων ιατρικού προσωπικού, είναι απλή: η προκήρυξη προσλήψεων για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων που υπάρχουν στα νοσοκομεία».