Συστηματικούς και στοχευμένους τροχονομικούς ελέγχους σε οχήματα, σχετικά με την τήρηση των διατάξεων για τους ταχογράφους από τους οδηγούς, διενεργούν αστυνομικοί του τμήματος τροχαίας Ορεστιάδας και της ομάδας ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων Ορεστιάδας.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου–Δεκεμβρίου του 2019, βεβαιώθηκαν συνολικά 490 παραβάσεις των διατάξεων για τους ταχογράφους, και επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές σε βάρος των οδηγών και των ιδιοκτητών των οχημάτων.

Κατά τη διάρκεια των εμπεριστατωμένων ελέγχων, εντοπίστηκαν δεκατέσσερα φορτηγά (δώδεκα με αλλοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας και δύο με ημεδαπές), που διέθεταν μηχανισμούς επέμβασης στην ορθή καταγραφή των δεδομένων από τον ταχογράφο του οχήματος αναφορικά με τη δραστηριότητά του (ώρες οδήγησης και ανάπαυσης, ταχύτητα του οχήματος και διανυθέντα χιλιόμετρα), ενώ κατόπιν επισταμένης μελέτης των φύλλων καταγραφής του ταχογράφου, διαπιστώθηκε η μη αποτύπωση σε αυτά των πραγματικών ωρών εργασίας του οδηγού, της ταχύτητας του οχήματος και των διανυθέντων χιλιομέτρων. Κατά συνέπεια, με τις εν λόγω παρεμβάσεις, επηρεάζονταν αρνητικά όχι μόνο η ασφαλής οδήγηση των παραπάνω φορτηγών, αλλά και η κυκλοφορία των λοιπών οχημάτων στο οδικό δίκτυο.

Τα συγκεκριμένα φορτηγά μεταφέρθηκαν σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όπου επιβλήθηκε η ακινητοποίησή τους μέχρι αποκατάστασης της ορθής λειτουργίας του ταχογράφου.

Επιπλέον εντοπίστηκαν έντεκα οχήματα (οκτώ με αλλοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας και τρία με ημεδαπές), οι οδηγοί των οποίων έκαναν χρήση ψηφιακής κάρτας ταχογράφου άλλου ατόμου. Σε άλλες δύο περιπτώσεις εντοπίστηκαν οδηγοί φορτηγών (αλλοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας) που δεν έκαναν χρήση ψηφιακής κάρτας ταχογράφου. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός ενός φορτηγού (αλλοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας), διέθετε δύο ψηφιακές κάρτες ταχογράφου, οι οποίες είχαν εκδοθεί από δύο διαφορετικές χώρες.