Συνάντηση εργασίας με τις πρυτανικές αρχές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης είχε ο πρόεδρος του ανώτατου συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, Καθηγητής Περικλής Μήτκας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρύτανης, καθηγητής Αλέξανδρος Πολυχρονίδης, η αντιπρύτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων και φοιτητικής μέριμνας, καθηγήτρια Ζωή Γαβριηλίδου, και η αντιπρύτανης έρευνας και δια βίου εκπαίδευσης, καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου.

Μετά από ξενάγηση του κ. Μήτκα στους χώρους του πανεπιστημίου, συζητήθηκαν θέματα για τα οποία η ΕΘΑΑΕ εισηγείται στο υπουργείο παιδείας, όπως το πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση, η ίδρυση νέων ακαδημαϊκών τμημάτων στο ΔΠΘ, η κατανομή του ετήσιου προϋπολογισμού επιχορήγησης με βάση τους δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων, η κατανομή των θέσεων προσωπικού.

Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στη διαδικασία πιστοποίησης των τμημάτων του ΔΠΘ και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία και εξετάσεις.

Τέλος, οι πρυτανικές αρχές παρουσίασαν το ολοκληρωμένο σχέδιο που κατατέθηκε στο υπουργείο παιδείας από το πανεπιστήμιο για τη διεύρυνση και την ανάπτυξή του με την ίδρυση νέων τμημάτων.