Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι:

 • η θρησκευτική εορτή Κουρμπάν Μπαϊράμ των μουσουλμάνων συμπολιτών μας για το έτος 2020 εορτάζεται στις 31 Ιουλίου,
 • η διενέργεια θρησκευτικής σφαγής ζώου χωρίς αναισθησία είναι δυνατή σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι διενεργείται σε σφαγείο,
 • κατά τη θρησκευτική εορτή Κουρμπάν Μπαϊράμ, για ενδεχόμενη σφαγή βοοειδών και αιγοπροβάτων εκτός σφαγείων, σε χώρους που  δεν διενεργείται κανένας κτηνιατρικός έλεγχος, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες δεν μπορούν να εγγυηθούν την υγιεινή και ασφάλεια του παραγόμενου κρέατος,
 • στους χώρους πρόχειρης σφαγής είναι άγνωστο εάν τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προστασία των ζώων και του περιβάλλοντος (μη αποτέφρωση των υλικών ειδικού κινδύνου, πιθανή απόρριψη των ζωικών υποπροϊόντων στο περιβάλλον, κ.λπ.),

και έχοντας ως στόχο την προστασία της υγείας των μουσουλμάνων καταναλωτών, επισημαίνει πως κατά την περίοδο εορτασμού του Κουρμπάν Μπαϊράμ, πρέπει απαρέγκλιτα να εφαρμοστούν τα παρακάτω:

 1. Η αγορά βοοειδών και αιγοπροβάτων από οποιαδήποτε εκμετάλλευση διενεργείται μετά από έγκριση των αρμοδίων Κτηνιατρικών Αρχών, και τα ζώα που μετακινούνται πρέπει να φέρουν όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα (άδεια διακίνησης, διαβατήρια, σήμανση ζώων).
 2. Τα ζώα κατά την μετακίνηση προστατεύονται από επιθέσεις εντόμων με εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά, ενώ στα βοοειδή εφαρμόζονται επιπλέον και τα μέτρα για την Οζώδη Δερματίτιδα. Το μεταφορικό μέσο πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται πριν και μετά τη φόρτωση των ζώων.
 3. Όλα τα ζώα πρέπει να σφάζονται σε εγκεκριμένα σφαγεία, σύμφωνα με τα ήθη και έθιμα της μουσουλμανικής θρησκείας, και θα εξετάζονται από επισήμους κτηνιάτρους πριν και μετά τη σφαγή. Επισημαίνεται πως για τις ανάγκες της γιορτής, όλα τα σφαγεία της Περιφέρειας θα λειτουργούν για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί για τη διεκπεραίωση των σφαγών.
 4. Συνιστάται να προτιμώνται Βοοειδή μικρότερα των 72 μηνών, και Αιγοπρόβατα μικρότερα των 18 μηνών, καθώς τα ζώα αυτής της ηλικίας δεν εξετάζονται για Σπογγώδη Εγκεφαλοπάθεια και το κρέας παραλαμβάνεται άμεσα από τους  καταναλωτές. Ζώα μεγαλύτερης ηλικίας θα εξετάζονται για Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες και μόνο μετά από αρνητικό εργαστηριακό αποτέλεσμα το κρέας τους θα διατίθεται για ανθρώπινη κατανάλωση.
 5. Αν τα ζώα που πρόκειται να σφαγούν είναι μεγαλύτερης ηλικίας από αυτά που αναφέρονται παραπάνω, τα εξής όργανα των ζώων, δεν καταναλώνονται, και θα πρέπει να οδηγούνται σε μονάδα αποτέφρωσης για καταστροφή:
  • ΒΟΟΕΙΔΗ: Το κρανίο με το μυαλό, τα μάτια, οι αμυγδαλές, ο νωτιαίος μυελός, η σπονδυλική στήλη, ολόκληρο το έντερο και το μεσεντέριο.
  • ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ: Ολόκληρο το κεφάλι και ο νωτιαίος μυελός.
 1. Όλα τα παραγόμενα ζωικά υποπροϊόντα (πλην των δερμάτων) που θα προκύψουν από τη σφαγή, πρέπει να οδηγούνται σε μονάδα αδρανοποίησης και αποτέφρωσης.
 2. Υπενθυμίζεται πως θα διαγραφούν από τα μητρώα μόνο εκείνα τα ζώα που θα σφαγούν σε εγκεκριμένο σφαγείο.
 3. Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να συνεργαστούν με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για την προστασία της Υγείας των μουσουλμάνων καταναλωτών, την προστασία των ζώων και του περιβάλλοντος, και την αποτροπή εμφάνισης και διασποράς Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων.

Επίσης επισημαίνεται πως κατά τη διαδικασία σφαγής και αγοραπωλησίας των ζώων, ισχύουν όλα τα μέτρα πρόληψης για τον COVID-19.

Παρακαλούνται όλες οι Αρχές, οι μουσουλμάνοι πολίτες, καθώς και κάθε εμπλεκόμενος, να συνδράμουν για την άρτια και ομαλή διενέργεια των σφαγών στα πλαίσια του Κουρμπάν Μπαϊράμ.