ΣΥΡΙΖΑ: “Ανάγκη ευνοϊκής ρύθμισης των αγροτικών δανείων αγροτών και αγροτικών συνεταιρισμών από την πρώην Αγροτική Τράπεζα”

Βουλευτής Ροδόπης Δημήτρης Χαρίτου: "Αγρότες αντιμέτωποι με κατασχέσεις, επί κυβέρνησης ΝΔ".
Δημήτρης Χαρίτου βουλευτής Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ (8)

Την ανάγκη ευνοϊκής ρύθμισης των αγροτικών δανείων αγροτών και αγροτικών συνεταιρισμών από την πρώην Αγροτική Τράπεζα (ΑΤΕ), φέρνουν στη Βουλή με ερώτηση που κατέθεσαν στους Υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, 31 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., ανάμεσά τους και ο Βουλευτής Ροδόπης Δημήτρης Χαρίτου, καθώς το μείζον αυτό ζήτημα αφορά και πολλούς αγρότες της περιοχής μας.

Όπως σημειώνεται στην ερώτηση, “το 2016 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ φρόντισε να εξαιρεθεί το σύνολο των δανειακών απαιτήσεων αγροτικών δανείων από τη διαδικασία της μεταβίβασης δανειακών απαιτήσεων στον Ενιαίο Ειδικό Εκκαθαριστή που ανέλαβε την εκκαθάριση της πρώην Αγροτικής Τράπεζας μετά την πώλησή της από την προηγούμενη Κυβέρνηση. Στη συνέχεια, το 2018, περισσότεροι από 35.000 αγρότες-φυσικά πρόσωπα είχαν πλέον τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών σε αγροτικά δάνεια. Το δε εγκεκριμένο και από την Τράπεζα της Ελλάδας πλαίσιο, περιείχε ρυθμίσεις οι οποίες ήταν πράγματι ιδιαίτερα ευνοϊκές περιλαμβάνοντας διαγραφή όλων των τόκων αλλά και μέρους του κεφαλαίου, ωστόσο αυτό έληξε στις 31/12/2019. Έκτοτε και έως σήμερα, η κυβέρνηση της ΝΔ δεν προώθησε καμία νομοθετική ρύθμιση ώστε να μπορέσει να συνεχιστεί η δυνατότητα ευνοϊκών ρυθμίσεων των αγροτικών δανείων. Με αποτέλεσμα, δικηγορικές και εισπρακτικές εταιρείες, να προβαίνουν πλέον σε μέτρα αναγκαστικής είσπραξης των απαιτήσεων από τα αγροτικά δάνεια. Πρόκειται για μία ακόμη εσκεμμένη και σε βάρος του αγροτικού κόσμου πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ, αφού φτάνει πια στο τέλος της θητείας της και δεν φρόντισε να φέρει ακόμη κάποια ευνοϊκή ρύθμιση για τα αγροτικά δάνεια”.

Οι Υπουργοί καλούνται να προωθήσουν νομοθετικό πλαίσιο ευνοϊκής ρύθμισης/διευθέτησης των οφειλών των αγροτικών δανείων ώστε να προστατευτεί η ενυπόθηκη αγροτική γη αλλά και το αγροτικό εισόδημα και η αγροτική δραστηριότητα των συνεταιρισμών.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

“Θέμα: «Αναγκαία η θέσπιση ευνοϊκής ρύθμισης των αγροτικών δανείων για αγρότες και Αγροτικούς Συνεταιρισμούς από την πρώην ΑΤΕ».

Ως είναι γνωστό, περισσότεροι από 35.000 αγρότες – φυσικά πρόσωπα αλλά και Νομικά Πρόσωπα, δηλαδή οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, είναι επιβαρυμένοι εξαιτίας των αγροτικών δανείων που είχαν χορηγηθεί από την πρώην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και βάσει των οποίων είχαν εγγραφεί και υφίστανται εμπράγματα βάρη, και ειδικότερα υποθήκες, λόγω του ιδρυτικού της νόμου που εξασφάλιζε στην ΑΤΕ το προνόμιο εγγραφής υποθήκης και χωρίς τη συναίνεση-ενημέρωση του δανειολήπτη.

Τον Απρίλιο του 2016 επί της τότε Κυβέρνησης ΝΔ, μετά την πώληση της Τράπεζας και της θέσης της σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, ορίστηκε ως Ενιαίος Ειδικός Εκκαθαριστής η εταιρεία «PQH – Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση ΑΕ», η οποία σύμφωνα με τον νόμο έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της υπό εκκαθάριση Τράπεζας, δύναται να προβαίνει στην μεταβίβαση χαρτοφυλακίου δανειακών απαιτήσεων, όμως, από τη διαδικασία της μεταβίβασης δανειακών απαιτήσεων έχουν εξαιρεθεί το σύνολο των δανειακών απαιτήσεων επί των εκ του νόμου καθοριζομένων αγροτικών δανείων των φυσικών και νομικών προσώπων οφειλετών, καθώς και το σύνολο των δανειακών απαιτήσεων με οφειλέτριες τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις όλων των βαθμίδων.

Το 2018, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είχε θέσει σε λειτουργία σχετική πλατφόρμα υποβολής αιτημάτων ρύθμισης των οφειλών σε αγροτικά δάνεια για τα φυσικά πρόσωπα-αγρότες μέσω της ΕΓΔΙΧ, με ιδιαίτερα ευνοϊκό πλαίσιο προσφερόμενων λύσεων, η οποία έληξε στις 31/12/2019.   Επρόκειτο για την πρώτη σοβαρή προσπάθεια διευθέτησης των αγροτικών δανείων και ανακοινώθηκαν από την εταιρεία, η οποία διενεργούσε την εκκαθάριση, ρυθμίσεις οι οποίες, πράγματι, ήταν ευνοϊκές, περιλαμβάνοντας διαγραφή όλων των τόκων αλλά και μέρους του κεφαλαίου. Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις έτυχαν της έγκρισης και της Τραπέζης της Ελλάδος στις 3 Φεβρουαρίου του 2018 από την αρμόδια Επιτροπή Ασφαλιστικών και Πιστωτικών Κινδύνων.

Έκτοτε, η κυβέρνηση της Ν.Δ. δεν προώθησε καμία νομοθετική ρύθμιση προς την κατεύθυνση αυτή, ομολογώντας ότι αδυνατεί να παρέμβει στο τραπεζικό σύστημα, με συνέπεια, δικηγορικές και εισπρακτικές εταιρείες να καλούν και να οχλούν αγρότες και να προβαίνουν σε μέτρα αναγκαστικής είσπραξης των απαιτήσεων που προέρχονται από τα ανυπόθηκα αγροτικά δάνεια, ζητώντας άμεση εξόφληση των παλαιών οφειλών τους, παρά το γεγονός ότι ήδη έχει εξοφληθεί το αρχικό κεφάλαιο και το 1/2 των αρχικώς προβλεπόμενων τόκων.

Σήμερα, το ύψος των κόκκινων” αγροτικών δανείων ύψους 1,5 δισ. (που μαζί με τον εκτοκισμό αγγίζουν τα 4 δις), η απουσία νομοθετικού πλαισίου ρύθμισης με ευνοϊκούς όρους, η ενυπόθηκη αγροτική γη αλλά και τα ανυπόθηκα αγροτικά κτίρια των αγροτικών συνεταιρισμών (αποθήκες κ.λ.π), δημιουργούν ασφυκτικό πλαίσιο που θέτει σε κίνδυνο την  επιβίωση των αγροτών, φυσικών προσώπων και ανατρέπει την εξυγίανση των συνεταιρισμών. 

Ειδικά δε η απουσία πλαισίου προστασίας από την Κυβέρνηση, γίνεται εντονότερη σε περιόδους που η αγροτική παραγωγή και η αγροτική οικονομία, έχει πληγεί προοδευτικά αυξητικά, από την περίοδο της πανδημίας και πλέον, από το υπέρμετρο κόστος παραγωγής, αγοράς λιπασμάτων και γεωργικών εφοδίων, και την κάθετη μείωση των τιμών διάθεσης των προϊόντων.

Επειδή, τα δάνεια αυτά έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις αγροτικής γης (υποθήκες) και συνδέονται με την αγροτική οικονομία της χώρας.

Επειδή, η εταιρία ειδικής εκκαθάρισης, δρα ανέλεγκτα, και χωρίς νομοθετικούς περιορισμούς, που θα δημιουργούσαν για τους αγρότες ένα ευνοϊκό πλαίσιο ρύθμισης των οφειλών, με διαγραφή τόκων και μέρους κεφαλαίου.

Επειδή, υπάρχει ο κίνδυνος,  η μη ελέγξιμη τακτική είσπραξης να έχει ως συνέπεια οι αγρότες και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις να βρίσκονται συνεχώς υπό τη δαμόκλειο σπάθη της κατάσχεσης και πλειστηριασμού της ενυπόθηκης αγροτικής γης και αυτή να χαθεί από την αγροτική οικονομία.

Επειδή τα ενυπόθηκα αγροτικά ακίνητα αφορούν αγροτική παραγωγική γη, τα οποία συνδέονται άμεσα με την αγροτική οικονομία της χώρας και τυχόν απώλεια τους από την κατοχή των αγροτών και των αγροτικών συνεταιρισμών θα δημιουργήσει περαιτέρω αποσταθεροποίηση της αγροτικής οικονομίας, άρα πρόκειται για ζήτημα που αφορά όχι μόνο την ατομική ιδιοκτησία των αγροτών αλλά την ίδια την αγροτική οικονομία, επομένως πρόκειται για ζήτημα δημοσίου συμφέροντος και ενδιαφέροντος.

Επειδή, οι περιορισμοί και η παρέμβαση διά νομοθετικής πρωτοβουλίας, του κράτους προς την εταιρία ειδικής εκκαθάρισης, είναι αναγκαία και επιτρεπτή λόγω της εξυπηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος που συνίσταται στην προστασία της αγροτικής παραγωγής και της αγροτικής οικονομίας.

Επειδή, ήδη το 2018 θεσμοθετήθηκε μια ευελιξία για διευθέτηση βιώσιμων ρυθμίσεων, με διαγραφή τόκων υπερημερίας δανείων, διαγραφή τόκων κεφαλαίων, διαγραφή λογιστικού υπολοίπου και 120 δόσεις.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

  1. Προτίθενται και με ποιους τρόπους να παρέμβουν τα συναρμόδια Υπουργεία, θεσπίζοντας ειδικό νομοθετικό πλαίσιο ευνοϊκής ρύθμισης/διευθέτησης της οφειλής των αγροτικών δανείων για φυσικά και νομικά πρόσωπα – Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, ώστε να προστατευτεί η ενυπόθηκη αγροτική γη, αλλά και το αγροτικό εισόδημα και η αγροτική δραστηριότητα των συνεταιρισμών;
  2. Προτίθενται να θεσμοθετήσουν μια ευέλικτη διευθέτηση βιώσιμων ρυθμίσεων, με διαγραφή τόκων υπερημερίας δανείων, διαγραφή τόκων κεφαλαίων, διαγραφή λογιστικού υπολοίπου και 120 δόσεις;”.
Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood