Η συντήρηση και ανάδειξη του σωζόμενου τμήματος της Αρχαίας Εγνατίας Οδού στις παρυφές της πόλης της Καβάλας, θα χρηματοδοτηθεί μέσα από το ΕΣΠΑ ΑΜ-Θ και με απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος. Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 350.000 ευρώ, το οποίο θα υλοποιήσει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας στο πλαίσιο της ΟΧΕ Πολιτιστικής Διαδρομής της Εγνατίας Οδού.

Ακόμη 357.000 ευρώ θα διατεθούν από το ΕΣΠΑ ΑΜ-Θ για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος που θα γνωρίσει στους μαθητές την ιστορία της Αρχαίας Εγνατίας Οδού και θα τους φέρει σε επαφή με το πολιτιστικό και φυσικό απόθεμα της ευρύτερης περιοχής. Το εν λόγω έργο θα υλοποιήσει η δημοτική κοινωφελής επιχείρηση του Δήμου Καβάλας, «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ».

Επιπλέον, πάλι από το ΕΣΠΑ ΑΜ-Θ, θα χρηματοδοτηθεί με 336.785 ευρώ, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Καβάλας, το έργο που απευθύνεται στους επισκέπτες της πόλης και περιλαμβάνει: την εγκατάσταση συστημάτων πληροφόρησης στο ισόγειο της Δημοτικής Καπναποθήκης και στην Πλατεία Καπνεργάτη, και την ανάπτυξη εφαρμογής ξενάγησης για φορητές ηλεκτρονικές συσκευές, η οποία θα είναι διαθέσιμη στην πόλη μέσω Wi-Fi.