Σύνταξη για όσους ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες έχουν οφειλές έως 30.000€ στον ΕΦΚΑ

Τη δυνατότητα να λάβουν σύνταξη, έχουν πλέον οι ελεύθεροι επαγγελματίες με οφειλές στον ΕΦΚΑ, αρκεί το χρέος τους να μην υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ, ενώ το ίδιο ισχύει και για τους αγρότες με οφειλές έως 10.000 ευρώ.
mitsotakis (9)

Η νέα ρύθμιση που προώθησε το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, ουσιαστικά αύξησε κατά περίπου 50% το πλαφόν για οφειλές. Πριν τη συγκεκριμένη ρύθμιση, ελεύθεροι επαγγελματίες που χρωστούσαν πάνω από 20.000 ευρώ, ή αγρότες που όφειλαν πάνω από 6.000 ευρώ, στον e-ΕΦΚΑ, θα έπρεπε, για να λάβουν σύνταξη, να καταβάλουν το υπερβάλλον ποσό εφάπαξ μέσα σε δύο μήνες. Πλέον τους δίνεται η δυνατότητα να λάβουν σύνταξη και με οφειλές ως 30.000 ευρώ ή 10.000 ευρώ, αντιστοίχως, ορίζοντας ότι για το επιπλέον ποσό η παρακράτηση θα είναι στο 60% της σύνταξης και στη συνέχεια θα δίνεται η δυνατότητα για 60 δόσεις, όπως ισχύει και τώρα.

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση, ο ασφαλισμένος πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • οι οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ να μην υπερβαίνουν τις 30.000 ευρώ ή προς τον πρώην ΟΓΑ τις 10.000 ευρώ.
  • να έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του, ή, εφόσον έχει χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 40 ετών, το 62ο έτος της ηλικίας του.
  • να έχει εξοφλήσει τις εισφορές που αντιστοιχούν σε χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 20 ετών ή 6.000 ημερών ασφάλισης ανεξάρτητα από τον πρώην φορέα απονομής της σύνταξης.
  • οι τραπεζικές καταθέσεις του να μην ξεπερνούν τις 12.000 ευρώ ή το ποσό των 6.000 ευρώ αν είναι οφειλέτης αποκλειστικά προς τον πρώην ΟΓΑ.

Στην περίπτωση που από τους ελέγχους προκύψει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση, τότε:

  • Εάν το συνολικό ποσό οφειλών υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ αλλά όχι τις 30.000 ευρώ, ή τις 6.000 ευρώ αλλά όχι τις 10.000 ευρώ για τον πρώην ΟΓΑ, τότε η αίτηση γίνεται δεκτή και ο e-ΕΦΚΑ προχωρεί στην έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης.
  • Εάν το συνολικό ποσό οφειλών υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ, ή τις 10.000 ευρώ για τον πρώην ΟΓΑ, τότε κοινοποιείται έγγραφο οφειλής προκειμένου ο ασφαλισμένος να καταβάλει το υπερβάλλον των 30.000 ευρώ ή των 10.000 ευρώ για τον πρώην ΟΓΑ, εντός διμήνου από την κοινοποίησή του, και να υπαχθεί στη ρύθμιση.

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, ο e-ΕΦΚΑ προχωρεί στην έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης και στην καταβολή της σύνταξης. Ειδικότερα, το υπερβάλλον ποσό οφειλής των 20.000 ευρώ, ή των 6.000 ευρώ για τον πρώην ΟΓΑ, συμψηφίζεται με το 60% του μηνιαίου ποσού των καταβαλλόμενων συντάξεων, μέχρι τον μηδενισμό του. Το μηνιαίως συμψηφιζόμενο υπερβάλλον ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται των 333,33 ευρώ γενικά, και των 100 ευρώ για τον πρώην ΟΓΑ. Σε αντίθετη περίπτωση, το ποσοστό παρακράτησης προσαρμόζεται αναλόγως. Μετά τον μηδενισμό του υπερβάλλοντος ποσού, για την εναπομένουσα οφειλή, εφαρμόζονται οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 61 του ν. 3.863/2010.

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood