Συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης στο Ηρώο Κομοτηνής, το εμβληματικό και γνωστό ανά το πανελλήνιο “Σπαθί”.

Πρόκειται για έργο που έχει ως κύριο στόχο την αντικατάσταση της μαρμάρινης επένδυσης και την ορθομαρμάρωση του μνημείου. Η αναγκαιότητα του εν λόγω έργου προέκυψε από τις διαπιστώσεις της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την επικινδυνότητα που ανέκυψε λόγω κινδύνου αποκόλλησης και πτώσης μαρμάρων.

Οι εργασίες αφορούν τη συνολική καθαίρεση των μαρμάρινων πλακών επένδυσης, και την αντικατάστασή τους με νέες, καθώς επίσης και την αποξήλωση, συντήρηση και επανατοποθέτηση του μεταλλικού σπαθιού, προκειμένου η παλαιότητα της κατασκευής του να μην εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα των διερχόμενων πολιτών, αλλά και με σκοπό να αναβαθμιστεί και αισθητικά μέσω της τοποθέτησης καινούριων, λευκών μαρμάρων, αλλά και μέσω του καθαρισμού του κεντρικού του συμβόλου.

Η συντήρηση και αποκατάσταση του μνημείου που ανεγέρθηκε τη δεκαετία του 1960, υπολογίζεται πως θα έχει περατωθεί μέχρι τα τέλη Μαρτίου.