Συνεχίζονται οι εργασίες της Β΄ φάσης της επισκευής-συντήρησης και λειτουργικής αναβάθμισης του Δημαρχείου στις Σάπες μετά την ανάδειξη του αναδόχου μετά από ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

Το δημαρχιακό κατάστημα Σαπών το οποίο κατασκευάστηκε το 1951, ανακαινίστηκε για πρώτη φορά το 1997. Οι εργασίες που εκτελούνται σήμερα στο κτίριο αποτελούν τη δεύτερη ουσιώδη ανακαίνισή του με στόχο τη διαμόρφωση λειτουργικών χώρων μακροχρόνιας αντοχής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η μεγάλη αίθουσα θα διαμορφωθεί σε χώρο γραφείων.

Οι εργασίες της Β΄ φάσης εκτελούνται σε συνέχεια και της προηγούμενης που αφορούσε στην εκτέλεση οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών.

Μεταξύ άλλων γίνεται αποξήλωση της παλαιάς μόνωσης και τοποθέτηση νέας σε όλο το κτίριο, αντικατάσταση των παλαιών παραθύρων, τοποθέτηση υαλότουβλων, αποξήλωση παλαιού ηλεκτρολογικού δικτύου και τοποθέτηση νέου, αποξήλωση παλαιών φωτιστικών σωμάτων και τοποθέτηση νέων. Οι εργασίες κρίνονται αναγκαίες τόσο για τη συντήρηση όλου του κτιρίου όσο και για την εξασφάλιση μακροχρόνιας αντοχής των επισκευαστικών εργασιών που πραγματοποιούνται στο κτίριο.

Η ανακαίνιση του δημαρχιακού μεγάρου, το οποίο για πολλά έτη είχε εγκαταλειφθεί στη φθορά του χρόνου, στοχεύει στην αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, στην αναβάθμιση των χώρων του και της λειτουργικότητάς του, με συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής και εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της δημοτικής αρχής για τη δημιουργία υποδομών βελτίωσης της εξυπηρέτησης των πολιτών και των συνθηκών εργασίας των υπαλλήλων.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου, οι εργασίες θα ολοκληρωθούν το καλοκαίρι του 2023.

Συνεχίζονται οι εργασίες επισκευής, συντήρησης και λειτουργικής αναβάθμισης του Δημαρχείου στις Σάπες Συνεχίζονται οι εργασίες επισκευής, συντήρησης και λειτουργικής αναβάθμισης του Δημαρχείου στις Σάπες Συνεχίζονται οι εργασίες επισκευής, συντήρησης και λειτουργικής αναβάθμισης του Δημαρχείου στις Σάπες