Η Συνέλευση του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, αποφάσισε στη 8η (06-03-2020) έκτακτη συνεδρίασή της, να κάνει δεκτή την προφορική εισήγηση της Προέδρου, Καθηγήτριας Μαρίας Δημάση, και να υλοποιήσει τον θεσμό του «Ακροατή Πανεπιστημιακών Μαθημάτων» και κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, όπως εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος (Απόφαση 66 της 10/7-3-2019).

Συγκεκριμένα, κατά το εαρινό εξάμηνο προσφέρεται το μάθημα “Κοινοτική οργάνωση των Ελληνορθοδόξων κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο, εξάμηνο Β΄”, με διδάσκοντα τον επίκουρο καθηγητή Πασχάλη Βαλσαμίδη.

Παράλληλα, για όσους είχαν παρακολουθήσει κατά το χειμερινό εξάμηνο τα μαθήματα  “Βουλγαρική γλώσσα Ι, ΙΙΙ, εξάμηνα Α΄ και Γ΄”, και “Εκμάθηση της Ποντιακής διαλέκτου Ι”, προσφέρονται κατά το εαρινό εξάμηνο, τα μαθήματα:

  • “Βουλγαρική γλώσσα ΙΙ, ΙV, εξάμηνα Β΄ και Δ΄”, με διδάσκουσα την επίκουρη καθηγήτρια Χριστίνα Μάρκου.
  • “Εκμάθηση της Ποντιακής διαλέκτου ΙΙ, εξάμηνο Δ΄”, με διδάσκοντα τον αναπληρωτή καθηγητή Ηλία Πετρόπουλο, και συνδιδάσκουσα την αναπληρώτρια καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο του Cambridge, Ιωάννα Σιταρίδου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την αποστείλουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο secr@bscc.duth.gr μέχρι και την Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 και να επιλέξουν όσα μαθήματα επιθυμούν.

Επισημαίνεται ότι οι Ακροατές Πανεπιστημιακών Μαθημάτων δεν συμμετέχουν στις εξετάσεις, ούτε στις εργαστηριακές κλινικές ή φροντιστηριακές ασκήσεις, και δεν δικαιούνται φοιτητικές παροχές (δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου, σίτιση, περίθαλψη, βιβλία, κ.λπ.).
83737fe7 aitisi akroatis pan mathimaton 20 earino page0001