Μετά από την έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικού αιτήματος του Υπουργείου Παιδείας, συνεχίζεται από σήμερα Πέμπτη 27 Ιουνίου έως και τις 22 Ιουλίου 2019, η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών των υποψηφίων εκπαιδευτικών κατηγοριών Τ.Ε. και Δ.Ε. στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την Ειδική Αγωγή.

ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ 5
Ο Υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Γαβρόγλου.

Συγκεκριμένα:

“Κατόπιν της σχετικής έγκρισης (αριθμ. 101/2019 Γνωμοδότηση) από την Επιτροπή του άρθρου 28 παρ. 4 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) (συγκροτηθείσα με την υπ’ αριθμ. 141/15.4.2019 πράξη της Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας), συνεχίζεται κανονικά η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών των υποψήφιων εκπαιδευτικών κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ των αριθμ. 4ΕA/2019 και 5ΕΑ/2019 Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, αντίστοιχα.

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τους υποψηφίους, επαναπροσδιοριζόμενη κατά τα ανωτέρω, αρχίζει την Πέμπτη 27 Ιουνίου και λήγει τη Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019.

Οι υποψήφιοι χρησιμοποιούν την ειδική αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών και ακολουθούν τις οδηγίες που είχαν οριστεί στην ανωτέρω πρόσκληση”.

Δείτε επίσης σχετικά: Για πρώτη φορά μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή.