Συνεχίζεται από τον Δήμο Αρριανών η εγκατάσταση εξοπλισμού για την ολοκλήρωση του έργου «Προμήθεια συστήματος βελτίωσης, εκσυγχρονισμού υποδομών δικτύου ύδρευσης, διασφάλισης ποιότητας και επάρκειας νερού Δήμου Αρριανών».

Το έργο αφορά τον πλήρη εκσυγχρονισμό των αντλιοστασίων ύδρευσης του Δήμου, και η σημερινή εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Διανομής Πόσιμου Νερού Αρριανών στο αντλητικό συγκρότημα που υδρεύει τους οικισμούς Κίνυρα, Νικητές και Πλαγιά.

Με τα νέας γενιάς αντλητικά συγκροτήματα, κάθετης τοποθέτησης, ο Δήμος επιτυγχάνει βελτιωμένη απόδοση άντλησης, μικρότερη κατανάλωση και εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό 25% με τον ίδιο βαθμό απόδοσης, καθώς και ελαχιστοποίηση βλαβών από την λειτουργία του εξοπλισμού.

Το συνολικό έργο έχει προϋπολογισμό 1.438.545,93 ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ μέσω του Ε.Π. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2020.

Πρόκειται για έργο-σταθμό για τις υδρευτικές ανάγκες του Δήμου, που εκσυγχρονίζει ταυτόχρονα τον αντλητικό εξοπλισμό αλλά επιφέρει και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας μειώνοντας το κόστος άντλησης και μεταφοράς ύδατος στους οικισμούς.