Συνεχίζεται επιτυχώς η λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αρριανών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας (δια της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

Προσεχώς θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις εθνικής και τοπικής εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1  Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων 25
2 Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση 25
3 Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών 25
4  Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) 25
5 Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) 25
6 Γλωσσικές δεξιότητες Ι 50
7 Γλωσσικές δεξιότητες ΙΙ 50
8 Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κ.λπ.) 25

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψηφίου.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: 25313-52841/833.

Ταχ. Διεύθυνση: Φιλλύρα ΤΚ 69300

Email: an.kostenidou@0924.syzefxis.gov.gr