Αποστραγγιστικά έργα που στοχεύουν στην έγκαιρη θωράκιση των οικισμών του Δήμου Μαρωνείας–Σαπών από πλημμυρικά φαινόμενα, συνεχίζουν να υλοποιούν οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό αντιπλημμυρικής προστασίας της δημοτικής αρχής, παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα σε Σάπες, Προσκυνητές, Βάκο, Κασσιτερά, Αρσάκειο και Άμφια.

Ο καθαρισμός των καναλιών προκειμένου να αποφευχθεί οποιοδήποτε πρόβλημα υπερχείλισης όμβριων υδάτων κατά τους προσεχείς μήνες, και οι διανοίξεις των ρεμάτων με την απομάκρυνση υλικών, “ενισχύουν αποφασιστικά την ασφάλεια των κατοίκων των περιοχών”, επισημαίνει ο δήμαρχος Ντίνος Χαριτόπουλος.