Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης «ΠΕΡΠΑΤΩ», πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου στην Κομοτηνή.

Σύμφωνα με αυτές το νέο Δ.Σ. του  Συλλόγου έχει ως εξής:

  • Αλέξανδρος Ταξιλδάρης, Πρόεδρος
  • Αθανάσιος Νταντανίδης, Αντιπρόεδρος
  • Νιχάτ Χουσείν, Γραμματέας
  • Αθανάσιος Μιμίκος, Ταμίας
  • Θεόφιλος Ελευθέρογλου, Μέλος
  • Δημήτριος Καρυπίδης, Μέλος
  • Σπύρος Νταντανίδης, Μέλος