Στο πανεπιστημιακό κολυμβητήριο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Κομοτηνή, πραγματοποιήθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η προπόνηση των επίλεκτων κολυμβητών – κολυμβητριών ηλικίας 12-15 ετών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Κ.Ο.Ε.) με το Τ.Ε.Φ.Α.Α./Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ. και τον Υποτομέα Υγρού Στίβου.
Στην προγραμματισμένη προπόνηση με τον υπεύθυνο προπονητή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Νικόλαο Γκέκα, συμμετείχαν 35 επίλεκτοι κολυμβητές και κολυμβήτριες.

Στη συνέχεια βιντεοσκοπήθηκαν υποβρύχια από τον Καθηγητή του Τ.Ε.Φ.Α.Α./Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θ., Βασίλειο Γούργουλη, ο οποίος μετά από μια διάλεξη για την αποτελεσματική ανάπτυξη των προωθητικών δυνάμεων και τη μείωση των αντιστάσεων κατά την κολύμβηση, ανέλυσε την τεχνική τους και έδωσε ανατροφοδότηση στον κάθε κολυμβητή ξεχωριστά.

Συνεργασίας συνέχεια, της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος με το ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ του ΔΠΘ Συνεργασίας συνέχεια, της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος με το ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ του ΔΠΘΣυνεργασίας συνέχεια, της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος με το ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ του ΔΠΘ