Οι προοπτικές συνεργασίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την Μητρόπολη Ίμβρου και Τενέδου, αποτέλεσαν το αντικείμενο της συνάντησης που είχαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκης Βορίδης, με τον Επίσκοπο Ίμβρου και Τενέδου κ.κ. Κύριλλο.
Στόχος των δύο μερών, είναι να στηριχθεί η προσπάθεια ενίσχυσης του παραγωγικού ιστού της Ίμβρου, ειδικότερα μέσα από πρωτοβουλίες που αφορούν στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα.
Στη συνάντηση συμμετείχαν και ο Πρόεδρος της Ιμβριακής Ένωσης, Παύλος Σταματίδης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ιμβρίων Αθηνών, Στέλιος Πούλαδος, καθώς και ο τέως Πρόεδρος Πάρις Ασανάκης.

4c5696db photo2 250920