Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης επισκέφθηκε ο Πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), Καθηγητής Ευθύμης Λέκκας, συνοδευόμενος από τον Διευθυντή Ερευνών του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) του ΟΑΣΠ, Βασίλειο Μάργαρη.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η συνυπογραφή με τον Πρύτανη του ΔΠΘ, Καθηγητή Αλέξανδρο Πολυχρονίδη, Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου και του ΙΤΣΑΚ του ΟΑΣΠ.

Συνεργασία ΔΠΘ-ΟΑΣΠ, για την ανάπτυξη νέων αντισεισμικών τεχνολογιώνΣτη συνάντηση παραβρέθηκαν ακόμη ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ, Νικόλαος Κλήμης, ο οποίος ορίστηκε εκπρόσωπος του πανεπιστημίου για τη συνεργασία με το ΙΤΣΑΚ, και οι Αντιπρυτάνεις, Καθηγητής Φώτης Μάρης και Καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου.

Συνεργασία ΔΠΘ-ΟΑΣΠ, για την ανάπτυξη νέων αντισεισμικών τεχνολογιώνΤο Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών-ΙΤΣΑΚ, είναι Ερευνητικό και Τεχνολογικό Ινστιτούτο και αποτελεί Μονάδα Έρευνας του ΟΑΣΠ.

Αντικείμενο του Μνημονίου συνεργασίας αποτελούν θέματα μεταφοράς τεχνογνωσίας και αξιοποίησης καινοτομικών ιδεών στο πλαίσιο εφαρμοσμένης έρευνας, σε τομείς όπως η βελτίωση της αντισεισμικής προστασίας, ο περιορισμός της διακινδύνευσης, η προστασία του δομημένου και μη-δομημένου περιβάλλοντος.

Σκοπός της συνεργασίας είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των ερευνητών και των μελών ΔΕΠ του πανεπιστημίου και της ερευνητικής μονάδας ΙΤΣΑΚ, καθώς και η ανάπτυξη ή ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών για την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.

Συνεργασία ΔΠΘ-ΟΑΣΠ, για την ανάπτυξη νέων αντισεισμικών τεχνολογιώνΤα αποτελέσματα της συνεργασίας αναμένεται να είναι η δημιουργία νέων ερευνητικών προτάσεων-ιδεών, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η ενίσχυση του επιστημονικού δυναμικού στην περιοχή, και η ανάπτυξη συνεργασιών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με αντίστοιχους φορείς της πανεπιστημιακής/ερευνητικής κοινότητας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων των δύο μερών.

Πέραν αυτών, με την ιδιότητα του Προέδρου του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Διευθυντή του ΠΜΣ “Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων”, ο Καθηγητής Ευθύμης Λέκκας ανακοίνωσε ότι συζητά την ίδρυση Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.