Η πορεία υλοποίησης έργων και πράξεων των ΟΤΑ Α΄ βαθμού της Ροδόπης που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΑΜ-Θ της περιόδου 2014-2020, και θέματα σχεδιασμού ενόψει της νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης εργασίας του Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης Νίκου Τσαλικίδη με τους Δημάρχους κι εκπροσώπους των ΟΤΑ Α΄ βαθμού. Στη συνάντηση, η οποία εξελίχθηκε σε κλίμα καλής συνεργασίας, έλαβαν μέρος οι Δήμαρχοι Κομοτηνής Γιάννης Γκαράνης, Σαπών-Μαρωνείας Ντίνος Χαριτόπουλος, Ιάσμου Οντέρ Μουμίν, και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αρριανών Μολλά Ισμαήλ. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης κατά την τοποθέτησή του κι αφού ευχήθηκε στους συμμετέχοντες εκπροσώπους των Δήμων καλή επιτυχία στα καθήκοντά τους, εξειδίκευσε την πορεία εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΜ-Θ 2014-2020, με έμφαση στην ανάγκη επιτάχυνσης υλοποίησης των ενταγμένων έργων από τους Δήμους και στην απορρόφηση των αντίστοιχων πόρων. Ειδική αναφορά εκ μέρους του κ. Τσαλικίδη έγινε στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια των Δήμων στα οποία αποδίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς αποτελούν εργαλείο για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και οργάνωσή τους. Άλλωστε η Περιφέρεια ΑΜ-Θ είναι η πρώτη Περιφέρεια στη χώρα που ενέταξε τη χρηματοδότηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων για τους Δήμους της στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της περιόδου 2014-2020, και η υλοποίησή τους θα πρέπει να αποτελέσει άμεση προτεραιότητα των Δήμων που θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός της ισχύουσας προγραμματικής περιόδου. Ακολούθως ο κ. Τσαλικίδης σημείωσε τη σημασία της έγκαιρης προετοιμασίας για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η νέα Προγραμματική Περίοδος του ΕΣΠΑ, 2021-2027, ειδικότερα στην κατεύθυνση της εκπλήρωσης βασικών τοπικών αναπτυξιακών στόχων και αναγκών. “Το κλίμα της σημερινής συνάντησης επικυρώνει την καλή συνεργασία και επικοινωνία με τις τοπικές Δημοτικές Αρχές για να πάρουν σάρκα και οστά σημαντικές αναπτυξιακές προτεραιότητες”, δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης και πρόσθεσε: “Με ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας και συντονισμό, μπορούμε να επιτύχουμε περισσότερα για το καλό του τόπου και των συμπολιτών μας”.