Ανακοίνωση-καταγγελία του νομαρχιακού τμήματος Ροδόπης της ΑΔΕΔΥ για “συνδικαλιστική δίωξη”:

“Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης κ. Ι. Σάββας προέβη για άλλη μια φορά στην τακτική των διώξεων, με πρόσχημα τις ανύπαρκτες «υπηρεσιακές ανάγκες». Αυτή τη φορά στόχος του είναι ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΑΔΜΘ, Περιοχής Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, και Γραμματέας της Εκτελεστικής Γραμματείας του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Ροδόπης, Γιώργος Τριανταφυλλόπουλος.

Η δίωξη αυτή έρχεται αμέσως μετά την καταγγελία του Συλλόγου Εργαζομένων ΑΔΜΘ της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, κατά του Συντονιστή, που δεν εξέδωσε, ως όφειλε, την προβλεπόμενη από τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου Απόφαση για την δέουσα αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, με την οποία θα διασφαλίζονταν οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας με ενιαίο τρόπο στους χώρους εργασίας των Υπηρεσιών της ΑΔΜΘ, οι οποίες εδρεύουν σε δώδεκα νομούς.

Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, ο εν λόγω Συντονιστής, προχώρησε εντελώς αιφνιδιαστικά και αναιτιολόγητα, επικαλούμενος γενικά και αόριστα «υπηρεσιακές ανάγκες», στη μετάθεση του συναδέλφου, από την Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης, στο τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου.

Ταυτόχρονα, αναπάντητο παραμένει το ερώτημα, το πώς εξυπηρετείται η καλή διοικητική λειτουργία, όταν μεταθέτει υπάλληλο με ειδικότητα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, από Υπηρεσία που υπηρετεί 17 χρόνια πάνω στο γνωστικό του αντικείμενο, εκ των οποίων τα 12 ως Προϊστάμενος στο Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών, και τον τοποθετεί σε Τμήμα που δεν σχετίζεται με την επιστημονική του ειδικότητα, αλλά και την εργασιακή του εμπειρία. Και ποιες είναι στην πραγματικότητα οι περιβόητες «υπηρεσιακές ανάγκες» που τελικά οδηγούν στην  δυσλειτουργία Υπηρεσιών δημιουργώντας έτσι σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των πολιτών;

Η εκδικητική αυτή μετάθεση του συναδέλφου, που είναι προφανές ότι αποτελεί συνδικαλιστική δίωξη, ήρθε επίσης ως συνέχεια της έγκλησης, από τον Συντονιστή προς τα αιρετά μέλη του Δ.Σ. της ΟΣΕΑΔΕ, που είναι ταυτόχρονα και υπάλληλοι της ΑΔΜΘ, να απολογηθούν γιατί τόλμησαν να καταγγείλουν τις επικίνδυνες για την ζωή και την δημόσια υγεία παραλείψεις του, εκ των οποίων δεν εφαρμόζονταν με ενιαίο τρόπο στις Υπηρεσίες της ΑΔΜΘ τα απαιτούμενα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η Ε.Γ. του Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ Ροδόπης ομόφωνα καταγγέλλει τον απαράδεκτο, αυταρχικό και αυθαίρετο τρόπο «διοίκησης» που εφαρμόζει ο Συντονιστής ΑΔΜΘ, καταπατώντας τόσο τον υπαλληλικό όσο και τον συνδικαλιστικό νόμο, την ηθική, συνδικαλιστική και φυσική τελικά εξόντωση συναδέλφων, στην προσπάθειά του να τρομοκρατήσει και να χειραγωγήσει τους υπαλλήλους. 

Καλούμε την ΑΔΕΔΥ να ζητήσει άμεσα από τον Υπουργό Εσωτερικών την ανάκληση όλων των τιμωρητικών αποφάσεων του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, ώστε να σταματήσει τις πολιτικές διώξεις που έχει εξαπολύσει και να πάψει η Κυβέρνηση να του παρέχει πολιτική κάλυψη, ενθαρρύνοντάς τον με αυτό τον τρόπο να συνεχίσει τις ενέργειες φίμωσης και εκφοβισμού των υπαλλήλων”.