Τον Γενικό Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Δημήτριο Γαλαμάτη υποδέχτηκε ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης Αντώνης Γραβάνης, στο γραφείο του στο χώρο του Επιμελητηρίου.

Ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε τον κ. Γραβάνη για τις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης, τις δράσεις και τις παρεμβάσεις σχετικά με την ενίσχυση του περιφερειακού τύπου, καθώς και τις πολιτικές στήριξής του. Επιπλέον, τέθηκαν θέματα για το Μητρώο Τύπου και τα Προγράμματα Ενίσχυσης.

Ο Πρόεδρος με τη σειρά του τόνισε τη σημασία και αναγκαιότητα ενίσχυσης και στήριξης του περιφερειακού τύπου, πάντα σε διάλογο με τους ίδιους τους εκπροσώπους των τοπικών ΜΜΕ, αφού διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ενδυνάμωση και προάσπιση της πολυφωνίας και της Δημοκρατίας.