Αυτή την ώρα ορκίζεται η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Δείτε απ’ ευθείας τη διαδικασία και την τελετή: