Μνημόνιο συνεργασίας για την προώθηση του θεσμού της αναδοχής και υιοθεσίας προς τους υποψήφιους θετούς γονείς, τους αρμόδιους υπαλλήλους των δομών παιδικής προστασίας, και τους υπαλλήλους των φορέων που υλοποιούν τις σχετικές διαδικασίες, συνυπέγραψαν ο Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ Χρήστος Μέτιος, ο Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας, Λουκάς Γεωργίου, και η Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜ-Θ, Αναστασία Τζαμπαζλή.

Πρόκειται για το πρώτο διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα επί του συγκεκριμένου αντικειμένου, το οποίο περιλαμβάνει διαλέξεις, βιωματικές ασκήσεις, ανάλυση περιστατικών, παιχνίδια ρόλων, προβολή ταινιών με συναφές περιεχόμενο, και αξιοποίηση μορφών τέχνης, μαρτυριών και εμπειριών.

Οι εκπαιδευτές που συμμετέχουν είναι εξειδικευμένοι επιστήμονες, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι, υπάλληλοι των δύο Φορέων υλοποίησης. Από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, έχουν οριστεί ως εκπαιδευτές των υποψήφιων γονέων, οι κ.κ. Μάρθα Δεμιρτζή (Κοινωνική Λειτουργός), Ελευθερία Παναγιωτίδου (Ψυχολόγος), και Αναστασία Χαμαλίδου (Κοινωνική Λειτουργός).

Το Μνημόνιο έχει διάρκεια ισχύος ένα έτος, και το πρώτο διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε ήδη την Τετάρτη 10-06-2020.

Οι δράσεις ευαισθητοποίησης όσο και η παροχή υπηρεσιών σχετικά με την αναδοχή και την υιοθεσία, αφορούν στις Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας και Δράμας, και ανάλογα με τα περιστατικά, στις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης Ξάνθης και Έβρου.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜ-Θ, με το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του, θα συνδράμει στο έργο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, στα παρακάτω πεδία:

  • Οργάνωση εκπαίδευσης αιτούντων υποψήφιων θετών γονέων για αναδοχή και υιοθεσία ανηλίκων.
  • Κοινές δράσεις για ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για την αναδοχή και την υιοθεσία, και ευρύτερα για θέματα Δικαιωμάτων του Παιδιού.
  • Κοινές ενημερώσεις για ενδιαφερομένους υποψήφιους θετούς γονείς αναδοχής και υιοθεσίας.
  • Συνδρομή στη διαδικασία αξιολόγησης των υποψήφιων θετών γονέων αναδοχής και υιοθεσίας.
  • Συνδρομή στη διαδικασία μεταπαρακολούθησης της αναδοχής και υιοθεσίας για παιδιά που ήδη είναι τοποθετημένα σε ανάδοχες οικογένειες ή για όσα ενδεχομένως θα τοποθετηθούν. 

Σύμπραξη υποστήριξης της αναδοχής και υιοθεσίας, στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ