Στη συνυπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), θα προχωρήσει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, την Τρίτη 8 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι στο κτίριο Διοίκησης του Ιδρύματος.

Η Προγραμματική Σύμβαση, αντικείμενο της οποίας είναι η σύμπραξη στη λειτουργία των φοιτητικών εστιών και των εστιατορίων των Πανεπιστημιουπόλεων Κομοτηνής και Κιμμερίων Ξάνθης, θα υπογραφεί από τον Πρύτανη του ΔΠΘ, Καθηγητή Αλέξανδρο Πολυχρονίδη, και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Δημήτριο Ζέρβα.