Το 2008 ψηφίστηκε ο Ν. 3719, με τίτλο «Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις», ο οποίος παρείχε τη δυνατότητα σε ετερόφυλα πρόσωπα να συνάπτουν σύμφωνα συμβίωσης. Όσα ζευγάρια δεν επιθυμούσαν να τελέσουν γάμο, μπορούσαν πλέον να συνδεθούν με μόνιμο τύπο, αρκεί να κατάρτιζαν ένα συμβολαιογραφικό έγγραφο στο οποίο θα ρύθμιζαν όλα τα θέματα της συμβίωσής τους.

Το 2009, που ήταν η πρώτη χρόνια εφαρμογής του συγκεκριμένου νόμου, συνάφθηκαν στο σύνολο της χώρας μόλις 161 σύμφωνα συμβίωσης. Πέντε χρόνια αργότερα, το 2014, ο αριθμός των συμφώνων συμβίωσης ήταν σχεδόν δεκαπλάσιος (1.568).

Τον Δεκέμβριο του 2015 η εφαρμογή των συμφώνων συμβίωσης επεκτάθηκε και στα ομόφυλα ζευγάρια.

Τον αμέσως επόμενο χρόνο ο αριθμός των συμφώνων συμβίωσης ήταν 3.678 σε όλη τη χώρα, ενώ το 2017 αυξήθηκαν σε 4.742. Το 2018 καταγράφηκε περαιτέρω αύξηση, αφού συνάφθηκαν συνολικά 6.359 σύμφωνα συμβίωσης.

Στον νομό Ροδόπης τα πρώτα σύμφωνα συμβίωσης συνάφθηκαν εντός του 2015 και ήταν 5 στον αριθμό, όλα στη Δημοτική Ενότητα Κομοτηνής. Το 2016 συνάφθηκαν 7 σύμφωνα συμβίωσης – 6 στη Δ.Ε. Κομοτηνής και 1 στη Δ.Ε. Αμαξάδων Ιάσμου – ενώ το 2017 συνάφθηκαν επίσης 7 σύμφωνα συμβίωσης, αποκλειστικά στη Δ.Ε. Κομοτηνής.

Κατά τη διάρκεια του 2018, τα ζευγάρια που επέλεξαν να συνδεθούν με τον συγκεκριμένο τρόπο ανήλθαν σε 13 συνολικά. Τη μερίδα του λέοντος είχε και πάλι η Κομοτηνή, όπου συνάφθηκαν τα 8 από τα 13 σύμφωνα συμβίωσης. Αξιοσημείωτο, ωστόσο, είναι ότι τα υπόλοιπα 5 σύμφωνα συμβίωσης συνάφθηκαν όλα στη Δημοτική Ενότητα Σαπών.

Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες του inkomotini.news, και στις 13 περιπτώσεις τα σύμφωνα συμβίωσης συνάφθηκαν μεταξύ ετερόφυλων ζευγαριών.