Σήμερα Παρασκευή 11 Οκτωβρίου το βιβλιοπωλείο Δημοκρίτειο διοργανώνει (τρίωρο) σεμινάριο μουσικοκινητικής με τίτλο «Όλα είναι ένα παιχνίδι», με τον συγγραφέα-μουσικοπαιδαγωγό Βασίλη Αναγνώστου. Στο Σεμινάριο θα γίνει διδασκαλία δώδεκα δραστηριοτήτων που βασίζονται στο Σύστημα Orff. Το «Σύστημα Orff» είναι μέθοδος προσέγγισης του λόγου, της μουσικής και της κίνησης, που μπορεί να ξεκινήσει από την προσχολική ηλικία. Έχει ως πρωταρχικό σκοπό την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας, της φαντασίας και της δημιουργικότητας. Δίνει μεγάλη σημασία στην αυτενέργεια, ευαισθητοποιεί τις αισθήσεις, καλλιεργεί την ικανότητα συγκέντρωσης και την κοινωνικότητα, και το σπουδαιότερο, χαρίζει τη χαρά της βιωματικής συμμετοχής σε αισθητικές μορφές κίνησης, μουσικής και λόγου.

Το σεμινάριο ενδιαφέρει νηπιαγωγούς, και δασκάλους Α’-Δ’ τάξεων, θεατρολόγους, δασκάλους μουσικής, γυμναστές.

Τιμή Σεμιναρίου: 18 € (στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το βιβλίο του Βασίλη Αναγνώστου «Όλα είναι ένα Παιχνίδι», που περιέχει την ύλη του Σεμιναρίου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 25310 84040.